Aanpak gemeente van illegale reclame-uitingen

Geplaatst door Westlanders.nu op 22/02/2013 15:47 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:10

Westland 22.02.2013 - De gemeente is bezig illegaal geplaatste reclame-uitingen binnen de gehele gemeente aan te pakken. Als eerste wordt bekeken of er op/langs de toegangswegen op zichtlocaties illegale reclame-uitingen zijn geplaatst.

Illegale reclame-uitingen zijn uitingen waarvoor geen vergunning verleend is of die niet aan het reclamebeleid voldoen. Indien dit geconstateerd wordt, wordt de eigenaar benaderd en verzocht de reclame-uiting inclusief constructie, te verwijderen. Na de zichtlocaties langs toegangswegen worden alle dorpskernen bekeken en als laatste de bedrijventerreinen.

Als eigenaren na telefonische benadering niet over gaan tot verwijdering van de illegaal geplaatste reclame, dan ontvangen zij een brief. Helpt ook dat niet, dan wordt het juridische traject van handhaving ingezet. Als blijkt dat geen vergunning is verleend of dat een vergunningsvrije reclame-uiting niet aan de eisen van het reclamebeleid voldoet en het ook niet mogelijk is om alsnog een vergunning te verlenen, wordt de eigenaar van het perceel waarop het bord staat aangeschreven middels een dwangsombeschikking.

De eigenaar krijgt dan een aantal weken de tijd om het bord alsnog te verwijderen. Gebeurt dat niet, dan riskeert de overtreder een bestuurlijke boete in de vorm van een dwangsom. Hoe lang het duurt voordat een weg of straat helemaal vrij is van illegale borden, kan dus erg verschillen. De ene eigenaar haalt een bord meteen weg na een telefoontje, voor andere borden moet er eerst een dwangsombeschikking worden afgegeven. In dat geval kan het wel enkele maanden duren voordat het bord alsnog wordt weggehaald.

Reclamebeleid

De spelregels voor het plaatsen van reclame-uitingen zijn te vinden in het reclamebeleid van de gemeente Westland (link naar www.gemeentewestland.nl/wonen-en-leven/bouwen-en-wonen/beleid-bouwen-en-wonen/reclamebeleid-reclame-maken-in-westland/). De gemeente heeft dit nieuwe reclamebeleid in samenwerking met de Westlandse ondernemers- en winkeliersverenigingen, zoals het MKB, LTO en de Kamer van Koophandel, opgesteld. Het overgrote deel van hun input is meegenomen in het beleid.

Zo bestaat de reclamevergunning niet meer en is een groot aantal regels versoepeld, waardoor er meer mogelijk is en plannen minder vaak aan de welstandscommissie voorgelegd hoeven te worden. Het uiteindelijke beleid mag rekenen op draagvlak bij de ondernemers. Dit komt de naleving ten goede. Uiteraard is bij overtreding van het beleid goede handhaving nodig, anders kan het beleid niet slagen. Dit werd ook onderschreven door de ondernemersverenigingen.