Aanpassingen handhavingsstrategie voor glastuinbouw

Geplaatst door Westlanders.nu op 29/10/2020 10:54 - Gewijzigd op 29/10/2020 11:47

Westland 29.10.2020 - Het college van gemeente Westland heeft de raad verzocht in te stemmen met de Handhavingsstrategie thema glastuinbouw Westland 2020.

De handhavingsstrategie is volgens het college erop gericht het unieke karakter van de glastuinbouwsector te behouden en tegelijkertijd innovaties mogelijk te maken om deze toekomstbestendig te maken. De nieuwe strategie met wat aanpassingen beoogt meer recht te doen aan de historie van Westland.

Daardoor kunnen ca. 250 oude strijdigheden middels een bestemmingsplan worden gelegaliseerd en worden de beleidsregels voor bestaande strijdigheden versoepeld.

Naar verwachting zal begin 2e kwartaal van 2021 een voorontwerp bestemmingsplan aan de raad worden gezonden, ter uitvoering van dit besluit. B&W hebben de gemeenteraad gevraagd om de handhavingsstrategie vast te stellen.