Alcoholgebruik aan banden door nieuwe wet

Geplaatst door Westlanders.nu op 12/04/2013 10:46 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:10

Westland 12.04.2013 - De nieuwe Drank- en Horecawet, die op 1 januari jl. in werking is getreden, brengt voor de gemeente Westland een paar veranderingen mee. De onlangs opgestelde drank- en horecaverordening verbiedt onder meer  

dat verenigingen hun clubgebouw beschikbaar stellen voor het organiseren van privébijeenkomsten en bijeenkomsten van derden waarbij alcohol wordt geschonken. Ook is een verbod op happy hours opgenomen. De regels moeten schadelijk alcoholgebruik door jongeren tegengaan en oneerlijke concurrentie ten opzichte van de reguliere horeca voorkomen. De verordening en bijbehorende handhavingsstrategie zijn ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

De nieuwe Drank- en Horecawet verplicht gemeenten een horecaverordening op te stellen voor organisaties met een sociaal-culturele doelstelling die niet zijn gericht op het maken van winst, zoals sportclubs of sociëteiten. In de verordening staan de regels voor schenktijden en het organiseren van bijeenkomsten en mogelijkheden voor de burgemeester om hiervoor op aanvraag een ontheffing te verlenen.

De Westlandse drank- en horecaverordening is tot stand gekomen in samenspraak met vertegenwoordigers van de Westlandse clubs en de reguliere horeca. De situatie in Westland geeft geen aanleiding om het tot nu toe gevoerde beleid drastisch te wijzigen. In grote lijnen zijn de op dit moment geldende voorschriften in de verordening opgenomen.

Schorsing

De nieuwe Drank- en Horecawet legt de handhaving en het toezicht houden bij de gemeente. Voorheen lag deze taak bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De gemeente krijgt een aantal nieuwe sanctie-instrumenten die kunnen worden ingezet bij overtreding van de regels. Zo kan de burgemeester een drank- en horecavergunning straks voor een periode van maximaal 12 weken schorsen of een bestuurlijke boete opleggen. Voorstel aan de gemeenteraad is om bij de handhaving het principe van ‘modern toezicht’ te hanteren, zoals gebruikelijk in de gemeente Westland. Er wordt vertrouwd op de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers en sportclubs; de handhaving richt zich op hotspots en klachten.

De drank- en horecaverordening en bijbehorende handhavingsstrategie worden behandeld tijdens de raadscyclus van mei.