Ambtenaren gemeente Westland sluiten Taalmaatjes traject af

Louise van Arkel

Westland 21.06.2018 - Elf ambtenaren van gemeente Westland hebben zich het afgelopen half jaar ingezet als Taalmaatje. Door voormalig wethouder Marga de Goeij

werden zij enthousiast gemaakt om aan dit traject mee te doen. Zij vindt het Taalmaatjes project “Een slimme koppeling tussen mensen die de taal nog niet voldoende machtig zijn en mensen die het als moedertaal spreken. Geen docenten, maar gewoon mensen die een gesprek aanknopen. De collega’s bij de gemeente heb ik erop geattendeerd. Zij werken aan beleid, dan is het mooi dat ze ook de praktijk meemaken.” Vandaag was in Bibliotheek Naaldwijk een afsluitende lunch voor de taalmaatjes en hun taalvragers.


Razek en Bart Kret Foto 's Annette Jansen

Amanda Koene (communicatieadviseur sociale domein) is één van de ambtenaren die als taalmaatje gekoppeld was aan Assoum, een Syrische vrouw. “Het geeft mij zoveel energie om taalmaatje te zijn, dat maakt het zo leuk. Je komt met een andere cultuur in aanraking en je kunt echt iets voor een ander betekenen. Assoum is heel verlegen en praat alleen met mij Nederlands. Bij de Nederlandse les luistert ze vooral heel veel. Ze is veel thuis om voor de kinderen te zorgen, dus kan niet zoveel oefenen.”

Ook Joseph en zijn vrouw Christian zijn heel blij met hun taalmaatje Ronald Dekker. Volgens Joseph spreekt zijn vrouw beter Nederlands dan hij “Maar dat komt omdat vrouwen gewoon veel meer praten dan mannen.” Zegt hij met een knipoog. Bart Kret, eveneens communicatie adviseur, heeft de afgelopen maanden Razek en zijn gezin begeleid. “Je oefent niet alleen de taal maar je helpt een ander ook op weg in onze maatschappij. Razek heeft gevoel voor taal en spreekt het al aardig. Als ik bij hen thuis kom om te oefenen, doen ook zijn vrouw en kinderen mee in het gesprek.” De meeste taalmaatjes zijn nog niet van plan om te stoppen met hun taalondersteuning. “Het is zo leuk om te doen!”.

In Westland hebben zo’n 16.000 mensen moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. In de strijd tegen laaggeletterdheid zijn binnen de gemeente momenteel meer dan honderd taalvrijwilligers actief. Wekelijks geven zij circa een uur ‘les’ aan statushouders, arbeidsmigranten of Nederlanders die de Nederlandse taal beter onder de knie willen krijgen. Zij helpen hen persoonlijk op weg met het leren spreken, schrijven en begrijpen van de Nederlandse taal. Een woordspelletje spelen, het bespreken van de actualiteit, samen de krant lezen, een bezoekje brengen aan de markt of gewoon een kopje koffie drinken; allemaal ongedwongen situaties waarin zij de Nederlandse taal leren. Bibliotheek Westland heeft hiervoor in speciale materialen ter beschikking. Daarnaast worden de taalmaatjes ter zijde gestaan door medewerkers van het Taalhuis Westland.