Andere beleid gemeente Westland voor Wob-verzoeken

Geplaatst door Westlanders.nu op 28/09/2015 11:38 - Gewijzigd op 28/09/2015 11:41

Westland 28.09.2015 - Vanaf 1 oktober kunnen aanvragers van Wob-verzoeken via een webformulier hun verzoek indienen. Dat heeft het college van burgemeester

en wethouders van de gemeente Westland besloten. Daarmee vervalt de mogelijkheid om verzoeken per e-mail en fax in te dienen. Wel kunnen burgers en instanties blijven opteren voor een schriftelijk verzoek.

 Behoefte aan respijthuis in Westland

Een Wob-verzoek is een verzoek om informatie in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het college stopt met het openstellen van de mogelijkheid om verzoeken via de fax- en e-mail in te dienen omdat er een toename is in het aantal ‘oneigenlijke’ Wob-verzoeken. Dat zijn verzoeken waarbij door omvang en formulering van het verzoek het vermoeden bestaat dat de verzoeker niet daadwerkelijk de opgevraagde informatie wenst te verkrijgen, maar er financieel op vooruit wil gaan.

Als de gemeente niet op tijd een besluit neemt over het verzoek, heeft de indiener recht op een vergoeding vanwege een dwangsom op grond van de Wet dwangsom en beroep. Deze vergoeding wordt uit gemeenschapsgeld betaald en bedraagt maximaal € 1260. Ter illustratie: de gemeente Westland kreeg 93 Wob-verzoeken in 2014, waarvan 45 oneigenlijk bleken. Het college heeft derhalve besloten om het risico op verstrekking van vergoeding op onjuiste gronden te beperken.

Ook de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft van diverse bestuursorganen signalen ontvangen over oneigenlijke Wob-verzoeken. Enige tijd geleden is dan ook aan de Tweede Kamer voorgesteld om de Wob los te koppelen van de Wet dwangsom en beroep. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft hier een wetsvoorstel over ingediend bij de Tweede Kamer.