Antwoord B&W over leegstand panden Westland

Geplaatst door Westlanders.nu op 17/01/2013 16:12 - Gewijzigd op 17/01/2013 16:49

Westlkand 17.01.2013 - De fractie Westland Verstandig heeft het College in een op 28 november 2012 ontvangen brief vragen gesteld over ‘Meer reuring in de kernen’.  

Vraag 1

Is Uw College bereid om naast de huisvesting in de oude Bernadetteschool te Naaldwijk ook beide reeds bestaande lokaliteiten te bezien (Maesemunde en De Leuningjes) en met name na te gaan of de kunstinstellingen niet beter daar gehuisvest kunnen worden 

Antwoord

Het college is in dit specifieke geval niet bereid om naar andere lokaliteiten te kijken omdat de partijen hebben aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in gezamenlijke huisvesting in Poeldijk of ’s Gravenzande.

De culturele instellingen die met het initiatief zijn gekomen om de Oude Bernadetteschool een multifunctionele culturele bestemming te geven, zijn partijen die allemaal al in Naaldwijk gehuisvest zijn. De huisvesting van deze partijen is op tijdelijke contracten gebaseerd. Ze zijn dus op zoek naar een permanente plek in Naaldwijk en niet in ‘s- Gravenzande of Poeldijk.

Het gaat om Kunsthuis 18 dat nu aan ’t Zuideinde zit op een tijdelijk contract, kunstenaarscollectief WIT (er is een tekort aan atelierruimte in Westland), de Muziekschool die nu op antikraakbasis in de Oude Bernadetteschool zit, en de popsector die hun klanten veelal thuis les geven.

Voor deze partijen is de oude Bernadette de ideale plek om gezamenlijk te werk te gaan en de volgende functies uit te oefenen:

-      galerieruimte

-      atelierruimte

-      oefenruimte voor de muziekschool

-      oefenruimte voor popmusici en bandjes.

-      multifunctionele ruimte voor gebruik derden.

Het college ondersteunt hun gezamenlijke werkwijze en ziet het pand van de oude Bernadetteschool als zeer geschikt voor deze functies.

Vraag 2

Is Uw College het met mijn fractie eens dat huisvesting in bestaande gedeeltelijk leegstaande panden die al eigendom van de Gemeente zijn en die weliswaar aan derden verhuurd zijn, beter en goedkoper is dan wederom een nieuwe ruimte te gaan verbouwen en geschikt te gaan maken, terwijl naar verluidt, en zulks naar aanleiding van de vraag van LPF, er blijkbaar voor de Oude Bernadetteschool een aanbod van een derde ligt om tot aankoop over te gaan om van dat gebouw verzorgingswoningen te maken?

Antwoord

Het college is het met u eens maar in dit specifieke geval is het niet aan de orde omdat het gaat om partijen die in Naaldwijk op tijdelijke basis gehuisvest zijn en op zoek zijn naar permanente huisvesting in Naaldwijk.

Daarnaast vraagt het college zich af of de investeringen die gepaard gaan met het aanpassen van de bestaande panden zoals Maesemunde en De Leuningjes, wel lager zullen uitvallen dan wat geraamd is voor de Oude Bernadetteschool.

Het college is op de hoogte van een eventuele koper voor de oude Bernadetteschool.

Vraag 3

Is Uw College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat het ook gezien het door het College gevoerde kernenbeleid beter is dat leegstand van de Leuningjes en/of Maesemunde een ongewenste ontwikkeling is en dat reuring in de kernen alleen teweeg gebracht kan worden door leegstand te voorkomen?

Antwoord

Het college is dat met u eens. Het spreekt voor zich dat bestaande, gedeeltelijk leegstaande panden van de gemeente zo goed mogelijk benut moeten worden. Wij zullen er alles aan doen om dit tot een minimum te beperken. Dit staat naar ons inzien los van de plannen over de Oude Bernadetteschool.

Overigens is het een taak van Cultuurweb om in de nabije toekomst cultuureducatie en repetitieplekken in zoveel mogelijk kernen aan te bieden. Het ligt in de bedoeling om gebouwen die (gedeeltelijk) leegstaan of scholen in de avonduren daarvoor te  gebruiken.

Als voorbeeld noemen wij graag de Muziekschool die behalve in Naaldwijk, ook in ’s Gravenzande (Maesemunde), Monster (Noviteit), de Lier (de Spin) en in Wateringen (Pieter van der Plasschool) zit. 

Vraag 4

Is uw College het eens met de visie van mijn fractie dat ook financieel bezien zowel de Gemeente als wellicht ook de gebruikers beter uit zijn met gebruik van de bestaande gebouwen?

Antwoord

Zie vraag 2. Gebruikers zijn er een groot voorstander van om met elkaar gehuisvest te worden in (het bestaande gebouw) de oude Bernadetteschool.

In het eerste kwartaal van 2013 zullen wij u verder informeren over de verbouwingskosten van de oude Bernadette en een voorstel doen voor de financiering. De verbouwingskosten liggen overigens veel lager dan de € 1 miljoen die u in uw brief noemt.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak