Arbeidsparticipatie statushouders tot stilstand gekomen

CBS

Nederland 15.04.2021 - Van de statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning hebben ontvangen, had 43% medio 2020 een baan.


De arbeidsparticipatie nam de afgelopen jaren toe, maar de toename is tijdens de coronacrisis tot stilstand gekomen. Statushouders werken vaak in deeltijd, hebben relatief vaak een contract voor bepaalde tijd en werken vaak in de horeca.

 

Dat blijkt uit nieuwe cijfers uit het onderzoek Asiel en integratie 2021 van het CBS.

Het CBS onderzoekt elk jaar in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Justitie en Veiligheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport hoe het asielzoekers vergaat die vanaf 2014 in Nederland zijn aangekomen. Dit bericht licht daar de statushouders uit: asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen.

In de periode 2014 tot en met juni 2020 ontvingen 158.000 mensen een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Daarvan hebben de meeste mensen de Syrische nationaliteit (91.000), gevolgd door de Eritrese nationaliteit (29.000). Sinds 2017 krijgen steeds meer mensen met een Turkse of Jemenitische nationaliteit een verblijfsvergunning in Nederland (respectievelijk 2.500 en 1.500).

Recentere vergunninghouders sneller aan het werk
Na een verplichte inburgering gaan steeds meer statushouders werken. Naarmate mensen langer een verblijfsvergunning hebben, hebben zij vaker een baan. De recentere cohorten hebben steeds sneller een baan. Van degenen die in 2014 een vergunning hebben gekregen, had na twee jaar 6% een baan, van de statushouders uit 2017 was dat 12%. In de laatste zes maanden is de groei van het aandeel met een baan echter gestagneerd of zelfs licht gedaald. Deze periode valt deels samen met het tweede kwartaal van 2020, het begin van de coronacrisis.

Minder zekere arbeidsmarktpositie
Statushouders hebben vaak een minder zekere positie op de arbeidsmarkt. Zij hebben vaker dan gemiddeld een contract voor bepaalde tijd, een baan in deeltijd, en zijn relatief vaak werkzaam in de horeca. Hoewel statushouders naarmate zij langer een vergunning hebben vaker een vast contract hebben en meer uren werken, is hun positie kwetsbaarder dan die van de gemiddelde Nederlander met een baan. Van de statushouders uit 2014 was de meest recente baan voor 65% in deeltijd, voor 78% een baan zonder vast contract. 16% werkte in de horeca. Van het vergunningscohort 2019 bestonden de banen voor 86% uit een baan in deeltijd, voor 92% uit een tijdelijk contract en werkte 37% in de horeca.

Hoogste aandeel statushouders uit 2014 met baan in Flevoland en Zeeland
Van de statushouders die in 2014 een vergunning hebben ontvangen, heeft na 5,5 jaar 43% een baan. Dat aandeel is echter niet gelijk verdeeld over Nederland. Van de statushouders uit 2014 die in de gebieden Flevoland en (overig) Zeeland wonen, heeft meer dan 50% een baan na 5,5 jaar, terwijl in Oost-Groningen, Zuidwest-Friesland en Zuidwest-Drenthe minder dan 35% een baan heeft. In Westland en Delft is dat 49,8% en regio Rijnmond 36.6%.

Reacties (11 reacties geplaatst)

Carla Er zullen best wel wat mensen zijn met trauma 's maar de meeste niet Zelfs i.s strijders en illegalen vragen hier asiel aan Meestal zijn het mannen die hun vrouw en kinderen in het "gevaarlijke gebied" hebben achtergelaten En dan later hun gezin laten overkomen voor een beter leven Ze reizen dan door vele veilige landen door om zich in het kleine NL te vestigen voor de goede voorzieningen. Ook hebben ze hebben dan hier te maken met een heel andere cultuur en gewoonten en velen integreren hier niet, na vele jaren in Nederland te wonen De oplossing is om in hun veilige buurlanden (met hun eigen cultuur) kampen neer te zetten om deze mensen op te vangen zodat ze na verloop van tijd terug kunnen en om hun eigen land weer op te bouwen. Zelfs de illegalen hier kunnen ze niet terugsturen. Nederland is hier al overvol met veel te weinig woningen voor iedereen Wij kunnen niet in den treure mensen uit de hele wereld op blijven nemen. Ik voel mij soms een vreemde in mij eigen land.

Niet alle statushouders krijgen hier een huis in het Westland, het zijn veelal allochtonen uit Den Haag die hier fluitend een woning krijgen, en wat een verrijking vd buurt, niet echt. Want als jij je als westlander inschrijft, valt die gewoon onder Haags beheer en heel den haag gaat voor in het westland, en daarna volgen wederom de statushouders uit omliggende plaatsen. Het komt nooit meer goed, en die percentages qua werk zijn hilarisch, want er komt bijna geen mens aan een baan en zij wel? Allemaal oprui berichten, en dit land is al naar de knoppen. Zo fijn die VVD zo'n verrijking....

Asielzoekers, niet economische migranten. Niets te maken met polenhotels (Manke Nelis), zij zijn hier juist omdat zij niet terug kunnen(Jutter), waarom zouden zij hoogopgeleid zijn ? (Richard)
Zij zijn hier omdat wij, als land, ooit hebben gezegd dat wij humaan zouden omgaan met ons medemens in nood. Toegegeven, het is maar een keuze, we zouden ook kunnen zeggen laat ze maar stikken. Ga stemmen en de meerderheid beslist.

Snap heel goed dat deze mensen niet werken. Ze hebben een hoop mee gemaakt en misschien wel trauma's, verplaats je een in hun situatie!!

Alle vvd stemmers nogmaals bedankt

Zo'n aanwinst voor Nederland. Door al deze mensen zitten we nu met overbevolking met als oa woningtekort als gevolg. Dankjewel VVD stemmers.

Het laatste denk ik. Eigen inwoners zijn kansloos voor een huis.

57% heeft dus geen werk. Het waren technische mensen dokters, hoogopgeleiden enz. die hierheen kwamen?? Ze zijn dus niet hierheen gekomen om te werken merk ik

De meesten komen nooit aan het werk. Wedden?

Geen werk binnen een jaar terug

Polen hotels bouwen en 50% van de status houders geen werk hebben in het westland.
Heeft het westland geen stok achter de deur.
Of strooit het met huizen en uitkeringen naar status houders?

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.