B&W Westland; zwembaden zijn veilig

Geplaatst door Westlanders.nu op 25/07/2013 11:08 - Gewijzigd op 25/07/2013 11:58

Westland 25.07.2013 - De fractie van GemeenteBelang Westland heeft B&W in een op 1 juli 2013 ontvangen brief vragen gesteld inzake veiligheid overdekte zwembaden.  

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden wij deze vraag als volgt:

Vraag 1

Is uw college bekend met deze, voor bezoekers van de overdekte zwembaden in Gemeente Westland, gevaarlijke ontwikkeling?

Antwoord 1

Ja, het college is op de hoogte van de gevaren van roestvrij materiaal in overdekte zwembaden.

Vraag 2

Welke maatregelen heeft het college genomen om het gevaar van neerstorten van luidsprekers, armaturen, e.d. te voorkomen?

Antwoord 2

Naar aanleiding van het tragische ongeluk in Tilburg is er, door team Vastgoed, direct contact opgenomen met de exploitanten van de gemeentelijke zwembaden. Hierin is verzocht alle onderdelen die fungeren als een ophangsysteem of die als valgevaar  aangemerkt kunnen worden, aan inspectie te onderwerpen.

Daarnaast heeft het team Bouw- en Woningtoezicht op 30 augustus 2012 en 5 december 2012 totaalinspecties uitgevoerd in de zwembaden van de gemeente Westland, waarin de constructie, toegepaste materialen en veiligheid van de bezoekers en gebruikers is beoordeeld. Tevens zijn de gemeentelijke zwembaden in het bezit van het keurmerk “Veilig en Schoon”, waarbij de beoordeling van de constructie onderdeel van het keurmerk en de daarbij horende inspectierapporten uitmaakt. Tijdens de inspecties en beoordeling van de inspectierapporten zijn er geen onveilige situaties waar genomen of geconstateerd.

Vraag 3

Om de hoeveel tijd worden deze inspecties gehouden in de overdekte zwembaden in de gemeente Westland?

Antwoord 3

Het team Bouw- en Woningtoezicht heeft in het uitvoeringsprogramma handhaving opgenomen dat de gemeentelijke zwembaden om het jaar gecontroleerd worden.

Vraag 4

Is het bij het college bekend dat in de ons omringende landen geen ophangmateriaal van roestvrij staal gebruikt mag worden in zwembaden?

Antwoord 4

Voor de bouw van zwembaden wordt inmiddels geen roestvrij staal meer voorgeschreven, maar verzinkt staal. Nederland kent echter geen dwingende voorschriften of wetgeving op dit terrein.

Er zijn dus nog steeds zwembaden waarbij voor constructies onveilige soorten staal gebruikt worden. Om hiervan het risico te beperken wordt er zowel op basis van het keurmerk “Veilig en Schoon” als in het uitvoeringsprogramma handhaving beoordelingen van de constructie gegeven.

Wij gaan er vanuit uw vraag met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak