Begin met “Metropoolregio-Lite” gericht op vervoer

Geplaatst door Westlanders.nu op 22/03/2013 00:43 - Gewijzigd op 16/04/2013 11:42

Westland 12.04.2013 - Afgelopen donderdag vond in Wateringen een goed bezochte VVD Westland borrel plaats met als onderwerp de Metroolregio, een nieuw samenwerkingsverband tussen 24 gemeenten rond Rotterdam en Den Haag, waar Westland ook deel van uitmaakt.

VVD Westland fractievoorzitter Bart Waasdorp bespiegelde de nieuw in te richten bestuurslaag vanuit lokaal perspectief, terwijl VVD Tweede Kamerlid Pieter Litjens het onderwerp vanuit een landelijk blikveld benaderde.

VVD Westland ziet wel wat in een betere samenwerking tussen gemeenten in de regio, maar puur op enkele specifieke vlakken. Bart Waasdorp: “Van de oorspronkelijke zeven pijlers die de burgemeesters van Rotterdam en Den Haag bij de initiële plannen voor de metropoolregio formuleerden staan er na de laatste ontwikkelingen nog twee overeind: een nieuw in te richten Vervoersautoriteit en samenwerking op economisch vlak. Over het eerste zijn wij erg enthousiast: infrastructuur en (openbaar) vervoer is zo belangrijk dat samenwerking geen optie, maar een must is.

Bereikbaarheid en ontsluiting van de regio is altijd belangrijker dan een individueel gemeentelijk belang. De Metropoolregio als extra bestuurslaag inrichten voor structurele economische samenwerking zien we minder zitten. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden weten elkaar ook wel te vinden zónder een duurbetaalde bestuurder in een nieuwe ivoren toren. Bovendien zijn die economische connecties zeer specifiek en soms ook van korte termijn, waardoor ad hoc samenwerkingsverbanden veel logischer zijn. Dus voor de pijler economie geen aparte bestuurslaag met duurbetaalde ambtenaren die op dit vlak niets toe te voegen hebben."

VVD Tweede Kamerlid Pieter Litjens vergeleek als oud-burgemeester van Aalsmeer de totstandkoming van de Metropoolregio met het samengaan van de bloemenveilingen van Aalsmeer en Naaldwijk: “Samenwerken moet je doen wanneer je als twee partijen daar samen duidelijk voordeel uit kunt halen. De twee veilingen zijn ook niet samen gegaan omdat het zo’n goede vrienden waren, maar vooral omdat beide partijen wisten dat ze gezamenlijk een belangrijkere speler op internationaal niveau konden worden.” Litjens liet tijdens zijn voordracht het woord “Metropoolregio-Lite” vallen: werk samen op vlakken waar dat overduidelijk zinnig is en stap dan als gemeenten over je eigen schaduw heen. Het zonder doel creëren van bestuurslagen zonder democratische legitimiteit was ook Litjens geen voorstander van.

Litjens wees ook op een spanningsveld met de provincie: “de Metropoolregio Rotterdam Den Haag telt zo’n 2,2 miljoen inwoners, bijna twee derde van het totaal aantal inwoners van de provincie Zuid Holland. Het is dan belangrijk om duidelijk af te bakenen welke taken waar komen te liggen om te voorkomen dat de ene bestuurslaag de andere overbodig maakt.”