Behoefte aan respijthuis in Westland

Gemeente Westland

Westland 08.09.2015 - In het Westland is behoefte aan een respijthuis. Dat is een logeervoorziening voor mensen met een chronische ziekte of een lichamelijke handicap.

Als deze mensen tijdelijk kunnen logeren in een respijthuis, kan de mantelzorger even op adem komen. Door een aantal ontwikkelingen, zoals de toenemende vergrijzing, zal de behoefte aan ‘respijtzorg’ alleen maar toenemen. Een respijthuis is daarom een gewenste en zelfs noodzakelijke voorziening.

Dat is de conclusie van een onderzoek door Bureau PROJEKTcy uit Dordrecht naar de behoefte aan een Westlands logeerhuis. Het onderzoek is gehouden op verzoek van en met medewerking van de Initiatiegroep Respijthuis Westland. Deze groep bestaat uit een aantal particulieren, ondersteund door vertegenwoordigers van Vitis Welzijn en de gemeente. Een groot aantal zorgvragers, mantelzorgers en zorginstanties zoals thuiszorgorganisaties, huisartsen, wijkverpleegkundigen en vrijwilligershulp-organisaties zijn voor dit onderzoek bevraagd. Zij geven allen aan graag te willen samenwerken met een respijthuis, als dat er komt.

De resultaten van het onderzoek zijn maandag aangeboden aan de wethouder Zorg en Welzijn van Westland, mw. Marga de Goeij. De Initiatiefgroep Respijthuis is een van de burgerinitiatieven die vanuit het Innovatiefonds geld heeft gekregen van de gemeente. In 2014 riep de gemeente inwoners van Westlanders op om projectvoorstellen hiervoor in te dienen. Voor veel taken op het gebied van zorg is de gemeente verantwoordelijk geworden, zoals de ondersteuning van mantelzorgers. Maar ook de samenleving zelf is aan zet, en de eigen kracht van inwoners wordt steeds belangrijker. De gemeente wil met initiatieven als het sociaal innovatiefonds de grotere rol van de samenleving een positieve impuls geven.

Westland krijgt eigen RNI-loket

Mantelzorgers overbelast

Het nieuwe zorgbeleid gaat ervan uit dat mensen zoveel mogelijk voor zichzelf zorgen, met hulp van de naaste omgeving, de mantelzorgers. Volgens de laatst bekende cijfers (uit 2012) zijn er in Westland 11.000 mantelzorgers. Van hen voelt een groot deel (meer dan 2500 mensen) zich overbelast. Hun aantal loopt op door onder meer bezuinigingen, het sluiten van verzorgingshuizen en de toenemende vergrijzing. In de komende jaren zal het aantal 70-plussers in het Westland aanzienlijk toenemen, met niet minder dan 40%.

Deze ontwikkelingen leggen een steeds grotere druk op de mantelzorg, zeker als deze vorm van zorg jarenlang duurt. Dan kan een tijdelijke onderbreking van de zorg zeer welkom zijn. Het respijthuis – gedacht wordt aan een huis met 4 bedden - voorziet in die behoefte. Voor de opzet, organisatie en uitstraling wordt het hospice Beukenrode in Naaldwijk als voorbeeld genoemd.

Nu duidelijk is dat er behoefte is aan een respijthuis in het Westland, beveelt het onderzoeksrapport aan te gaan kijken of financiering haalbaar is, waar het respijthuis eventueel zou kunnen komen en met wie er samengewerkt kan worden.