Belangenverstrengeling bij Cultuurweb Westland

Geplaatst door Westlanders.nu op 15/02/2013 07:40 - Gewijzigd op 15/02/2013 07:49

Westland 15.02.2013 - December vorig jaar heeft de Westlandse Gemeenteraad ingestemd met een voorstel ter oprichting van het Cultuurweb Westland, een samenwerkingsverband van Westlandse cultuurorganisaties.

De VVD fractie stemde destijds al tegen en noemde de plannen een oplossing voor een niet bestaand probleem. Nu kwartiermaker Wilma Franchimon en haar werkgroep een kleine twee maanden aan de slag zijn, ziet VVD fractielid Roel Batelaan al een aantal zaken dat niet in de haak is.

Vooral de personele bezetting van de adviesgroep voor het Cultuurweb ziet Batelaan als groot probleem. “In het raadsbesluit werd vermeld dat de adviesgroep zou komen te bestaan uit neutrale personen, maar nu blijkt dat onder meer mensen actief binnen Dario Fo en de muziekschool er zitting in hebben. Als deze adviesgroep aan de slag moet om de werkzaamheden van Cultuurweb te controleren, is dat als een slager die z’n eigen vlees keurt.”

Maar ook bij de invulling van de werkgroep die daadwerkelijk aan de slag is met de oprichting van Cultuurweb zet de VVD vraagtekens. Batelaan: “Het Cultuurweb werd ons door de wethouder verkocht als volledig onafhankelijke organisatie, maar het blijkt nu dat er minstens twee ambtenaren in de werkgroep zitten, zogenaamd om de lijnen met de gemeente kort te houden. Dat betekent dat de gemeente naast de al veel te riante investering van € 613.000 via een omweg nóg meer geld in dit project steekt. Van echte onafhankelijkheid is dus geen sprake.”

De belangrijkste kritiekpunten die de VVD in december al naar voren bracht blijven staan. “Met het Cultuurweb heeft de gemeente een organisatie in het leven geroepen die naar eigen inzicht cultuursubsidies mag uitdelen, maar niet democratisch gecontroleerd kan worden,” aldus Batelaan. “Verder blijven we van mening dat de oprichting van een organisatie als het Cultuurweb geen kerntaak van de gemeente is. Volgens de VVD gaat het hier voornamelijk om een speeltje van de wethouder, waar de meeste cultuurorganisaties in Westland helemaal geen behoefte aan hebben.”

De VVD heeft vanuit haar oppositierol de vorming van het Cultuurweb niet tegen kunnen houden in december. Batelaan: “Het is tragisch dat wij de andere partijen in de Westlandse gemeenteraad niet hebben kunnen overtuigen van het feit dat ze een foute beslissing hebben genomen. Wij blijven de vorming van het Cultuurweb echter nauwlettend in de gaten houden en trekken bij ongeregeldheden direct aan de bel.”