Belastingaanslag gemeente binnenkort op de deurmat

Geplaatst door Westlanders.nu op 05/02/2013 12:54 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:10

Westland 05.02.2013 - Eind februari verstuurt de gemeente Westland de aanslagen gemeentelijke belastingen voor het jaar 2013. Op het aanslagbiljet staan de reguliere belastingen vermeld:

de onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffingen en eventueel hondenbelasting. Daarnaast staat ook de nieuwe WOZ-waarde van de woning of het bedrijfspand vermeld op het aanslagbiljet.

De woonlasten voor Westlandse burgers stijgen in 2013 gemiddeld genomen met 1,56 %. Dat is minder dan het inflatiepercentage (1,75 %). Het ozb-tarief voor woningen stijgt meer dan het inflatiepercentage. Ook de tarieven voor rioolheffing woningen worden enigszins verhoogd. De genoemde tariefsverhogingen worden net als in 2012 grotendeels gecompenseerd door een daling van de afvalstoffenheffing.

Waardeontwikkeling

Bij de vaststelling van de ozb-tarieven is rekening gehouden met de effecten van de waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen tussen de waardepeildata 1 januari 2011 (belastingjaar 2012) en 1 januari 2012 (belastingjaar 2013). Voor zowel woningen als niet-woningen is er sprake van een gemiddelde waardedaling. De gemeente Westland hanteert als uitgangspunt dat de waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen geen voor- of nadeel mag opleveren voor de gemeente. De waardedaling in de genoemde periode wordt daarom gecompenseerd met een verhoging van de ozb-tarieven. In jaren waarbij nog sprake was van waardestijging, werden de ozb-tarieven verlaagd.

Uitspraak gerechtshof over hondenbelasting

Recentelijk heeft het gerechtshof in Den Bosch uitspraak gedaan over de hondenbelasting van de gemeente Sittard-Geleen. Volgens het gerechtshof is het heffen van hondenbelasting niet toegestaan als de hondenbelasting alleen gericht is op het verkrijgen van inkomsten voor de gemeente. Daarbij hoeft het overigens niet zo te zijn dat de gehele opbrengst van de hondenbelasting door de gemeente wordt gebruikt om de kosten te dekken. Ook de gemeente Westland maakt kosten die specifiek verband houden met hetgeen honden teweeg brengen, zoals het verwijderen van hondenpoep en afvalbakken en het uitvoeren van toezicht door de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van de gemeente Westland.

Aanslagen hondenbelasting

De gemeente Sittard-Geleen heeft inmiddels beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad, waardoor de uitspraak van het gerechtshof niet onherroepelijk vaststaat. Het zal nog enige tijd duren voordat de Hoge Raad uitspraak doet en er duidelijkheid is. Tot dat moment zullen, mede op het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de aanslagen hondenbelasting in Westland gewoon worden opgelegd. De eerste aanslagen hondenbelasting 2013 zullen worden verstuurd met dagtekening 28 februari 2013.

Folder

In de folder Gemeentelijke belastingen 2013, die met de aanslag wordt meegestuurd, is meer te lezen over de tarieven voor 2013, de betalingsmogelijkheden (zoals digitale nota en automatische incasso) en de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen.


Telefonisch contact
Voor vragen over of bezwaren tegen de aanslag of hoogte van de WOZ-waarde, kan telefonisch contact worden opgenomen met het team Belastingen van de gemeente, tel. 14 0174 . Lukt een telefonische afhandeling niet, dan is het uiteraard mogelijk om bezwaar in te dienen.

Digitale belastingbalie
Op www.gemeentewestland.nl is meer informatie te vinden over de gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ. Via de digitale belastingbalie kunnen met behulp van DigiD belastingaanslagen worden geraadpleegd, taxatieverslagen worden gedownload, automatische incasso worden aangevraagd, honden worden aan- of afgemeld voor de hondenbelasting en digitaal bezwaar worden ingediend.