Belastingaanslag gemeentelijke heffingen binnenkort op de deurmat

Geplaatst door Westlanders.nu op 18/02/2016 09:52

Westland 18.02.2016 - Binnenkort verstuurt de gemeente Westland de aanslagen gemeentelijke belastingen voor het jaar 2016. Op het aanslagbiljet staan de reguliere

belastingen vermeld: de onroerende-zaakbelastingen (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Daarnaast staat ook de nieuwe WOZ-waarde van de woning of het bedrijfspand vermeld op het aanslagbiljet.

WOZ huurwoning

Dit jaar staat ook de WOZ-waarde van huurwoningen op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. De WOZ-waarde van een huurwoning wordt vermeld omdat deze sinds oktober 2015 een grotere rol speelt bij het bepalen van de maximale huurwaarde van woningen in de gereguleerde huursector. Bij deze huurwoningen wordt de maximale (kale) huurprijs berekend volgens het puntensysteem. Het puntensysteem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer. Per 1 oktober 2015 is de puntentelling gewijzigd. Een aantal onderdelen van de puntentelling is vanaf deze datum vervangen door de WOZ-waarde.

WOZ beschikking

De aanslag gemeentelijke belastingen wordt gecombineerd verstuurd met de WOZ-beschikking. Bij de verzending van de aanslagen wordt aansluiting gezocht bij de richtlijnen, die zijn opgesteld door de Waarderingskamer (instantie die toezicht houdt op gemeenten met betrekking tot de uitvoering van de Wet WOZ). Op 29 februari 2016 wordt circa 95% van de belastingaanslagen verstuurd. Het streven is om alle aanslagen te verzenden vóór 1 juni aanstaande.

Groen licht zes bedrijveninvesteringszones

Waardeontwikkeling

Bij de vaststelling van de ozb-tarieven is rekening gehouden met de effecten van de waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen tussen de waardepeildata 1 januari 2014 (belastingjaar 2015) en 1 januari 2015 (belastingjaar 2016). Voor woningen is er sprake van een lichte gemiddelde waardestijging. Voor niet-woningen is er, net als vorig jaar, sprake van een gemiddelde waardedaling. De gemeente Westland hanteert als uitgangspunt dat de waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen geen voor- of nadeel mag opleveren voor de gemeente. De waardeontwikkeling wordt daarom gecompenseerd in de ozb-tarieven.

Berichtenbox

Wilt u uw belastingaanslag van de gemeente Westland voortaan via de Berichtenbox digitaal ontvangen of uw WOZ-waarde en taxatieverslag eenvoudig inzien? Ga dan naar www.MijnOverheid.nl en activeer met uw DigiD uw account. De Berichtenbox van MijnOverheid is een persoonlijke, beveiligde postbus voor digitale berichten van de overheid. De Berichtenbox is het elektronische alternatief voor de papieren post.

Contact

Voor vragen over of bezwaren tegen de aanslag of hoogte van de WOZ-waarde, kan telefonisch contact worden opgenomen met het KlantContactCentrum van de gemeente, tel. 14 0174. De medewerkers proberen u dan direct te helpen.

Digitale belastingbalie

Op www.140174.nl is meer informatie te vinden over de gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ. Via de digitale belastingbalie kunnen met behulp van DigiD belastingaanslagen worden geraadpleegd, taxatieverslagen worden gedownload, automatische incasso worden aangevraagd en kan er digitaal bezwaar worden ingediend.