Bezoekersregeling raadsvergadering 16 februari 2016 in Westland

Gemeente Westland

's-Gravenzande 11.02.2016 - Op dinsdag 16 februari 2016 vindt er een vergadering van de Raad van de gemeente Westland

plaats over de beraadslagingen inzake het collegevoorstel tijdelijke kleinschalige opvang in short stay hotel aan de De Lierseweg te Wateringen. U kunt als inspreker en/of toehoorder aanwezig zijn bij deze openbare raadsvergadering. U dient zich daarvoor vooraf aan te melden. Ook is de raadsvergadering live te volgen via Gemeente Westland TV kanaal 68 (Caiway) of via de website van de gemeente Westland.

 

Aanmelden

De raadsvergadering vindt plaats in het gemeentekantoor te 's-Gravenzande (Van Geeststraat 1) om 19.00 uur. Indien u aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden door een e-mail met uw voorletters, naam, adres en telefoonnummer te sturen naar info@gemeentewestland.nl of bel 140174. Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 15 februari 2016 om 12.00 uur. Na uw aanmelding ontvangt u uiterlijk dinsdag 16 februari 2016 een bericht of u beschikt over een zitplaats. Hiertoe heeft de burgemeester besloten in overleg met de politie op grond van de te verwachte toeloop van bezoekers (zie hierover de mededeling op de website van de gemeente Westland d.d. 10-02-2016)

Inspreken

Indien u wilt inspreken over dit onderwerp dan wordt u verzocht zich uiterlijk vrijdag 12 februari 2016 om 15.00 uur (liefst) per mail aan te melden onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer via griffie@gemeentewestland.nl. Op vrijdag 12 februari 2016 om 16.30 uur zal het Presidium oordelen aan de hand van het aantal insprekers hoe het inspreken zal verlopen. Over de uitkomst ontvangt de aangemelde inspreker nader bericht.

Beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar

Toegang tot de raadsvergadering is alleen mogelijk op vertoon van een persoonlijke bevestigingsbrief en een geldig legitimatiebewijs. Er is een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar.

Uit veiligheidsoverwegingen zullen er niet meer mensen worden toegelaten dan het aantal beschikbare zitplaatsen. De aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en na het uitgeven van alle beschikbare zitplaatsen zal er verwezen worden naar de andere mogelijkheden om de raadsvergadering te volgen.

De raadsvergadering thuis volgen

De raadsvergadering is live te volgen via Gemeente Westland TV kanaal 68 (Caiway) of via de website van de gemeente Westland  (http://webcast.nl/westland).