Bom-Lemstra voorzitter Greenport Westland-Oostland

Geplaatst door Westlanders.nu op 30/01/2016 05:35

Westland 30.01.2016 - Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra gaat het regionale samenwerkingsverband Greenport Westland-Oostland leiden (GreenportWO).

Ze is de nieuwe voorzitter van het dagelijks bestuur, waarin verder bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden zitting hebben. Met de GreenportWO zetten deze partijen de schouders eronder om het tuinbouwcluster “niet alleen te behouden, maar ook te versterken”, aldus Bom-Lemstra.

Samenwerkingsverband moet tuinbouwcluster versterken “De modernisering van de glastuinbouw staat voor de provincie Zuid-Holland hoog op de agenda. Met de energietransitie en een veranderende markt zullen we het in de Greenports echt anders en beter moeten gaan doen. Bedrijfsleven voorop, maar sámen met overheden en kennisinstellingen."

De GreenportWO heeft in samenspraak met ondernemers gekozen voor een aantal thema’s waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden. Enkele speerpunten zijn:

- kennis en innovatie (onder andere ondersteunen van pionierende bedrijven, een Greenport-leerstoel, de Greenport Horti Campus en een innovatie-pact)

- gezondheid en welbevinden (onder andere stimuleren van onderzoek naar plantinhoudstoffen en vertaling naar commerciële (biobased) toepassingen)

- slimme en efficiënte logistiek (onder andere doorontwikkelen van duurzame agrologistieke bedrijventerreinen en slimme ontsluitingen, ICT oplossingen)

duurzame energietransitie (onder andere inzetten op een fossielvrije tuinbouw, realisatie warmterotonde en akkoord over de korte en lange termijnambitie)

Greenport Westland-Oostland In de GreenportWO bepalen ondernemers welke onderwerpen en thema's relevant zijn voor de toekomst van de sector. Het samenwerkingsverband onderzoekt vervolgens op welke manier het beste kan worden (samen)gewerkt aan het realiseren van die toekomst.

Zo zijn de partners van GreenportWO organisator van diverse projecten, bijvoorbeeld op het gebied van biobased economy en kennisontwikkeling, zoals de Greenport Horti Campus. Voorjaar 2015 was de officiële start van de nieuwe organisatiestructuur van GreenportWO. Inmiddels heeft een groeiend aantal bedrijven zich aangesloten bij de GreenportWO.