Bomen kappen voor zonnepanelen!

Aad van Uffelen

Westland 04.12.2015 - Gemeente Westland heeft een vette subsidiepot voor verenigingen om aanschaf van zonnepanelen te stimuleren.

Een aantal verenigingen heeft dat ook al gedaan zoals op de gemeentesite valt te lezen.

Nu komt er een versnelling omdat de regeling is verruimd en ook energiebedrijven al panelen aanbieden in samenwerkingsverbanden, soms zelfs gratis. Ook komen locale initiatieven van de grond met burgers om een project samen op te zetten. Westland loopt hierin nog achter, maar het komt. De daken (en stukken land) zullen een grote energiecentrale worden met de zon als gratis leverancier. Een goede ontwikkeling en goed voor kanteling naar een duurzame energievoorziening.

Maar het aanleggen van zonnepanelen heeft een zwarte keerzijde omdat er steeds meer bomen worden gekapt of zwaar gesnoeid omdat schaduw van de bomen de panelen minder rendabel maken. We mogen blij zijn met de toename van zonnepanelen, maar moeten ons grote zorgen maken over het kappen van vele bomen daarvoor.
De gemeente heeft wel een beleid dat kappen niet mag, maar het gebeurt wel en de gemeente houdt het niet tegen, erger, lijkt de andere kant op te kijken.

Bomen zijn zeer belangrijk in de leefbaarheid en schoonheid van de omgeving en alle leven op aarde is direct afhankelijk van de bomen en het andere groen. Met hoge snelheid zijn de meeste oerbossen al gekapt en wat er nog staat verdwijnt ook gaandeweg door de groei van de wereldbevolking, teelt van soja, palmolie en voor aanleg van land voor fokken van vee.

Westland is wat groen betreft zo ongeveer de kaalste gemeente van Nederland met slechts 25 vierkante meter openbaar groen en ca. 0.35 boom per inwoner en dit wordt nog slechter want het groenbudget is volledig uitgekleed.
Ook zijn er duizenden bomen ziek (essentaksterfte en kastanjebloedingsziekte) en moeten komende jaren worden gekapt. Geld voor nieuwe aanplant is er mogelijk niet.


(Huidige situatie N223 Burgemeester van der Goeslaan)

Ook de provincie helpt mee aan de ontgroening en verkaling van Westland door het kappen van bomen langs provinciale wegen zoals van de Lier naar Delft. Dat doen ze onder het mom van Duurzaam Veilig... en gek is dat sommige mensen nog blij zijn dat bomen worden gekapt, hoe gek zijn we eigenlijk? 


(En zo zag de burgemeester van der Goeslaan voor de renovatie van de N223 eruit)

Waar het nu om gaat is dat de bomen in de verdomhoek zitten in Westland en dat massale aanleg van zonnepanelen (op verenigingsgebouwen) er zeker toe zal leiden dat ontelbaar veel bomen hiervoor zullen worden gekapt of op zijn minst ernstig verminkt.

Als dat is wat we willen dan is dat maar zo, maar ik geloof dat het anders en beter kan.
De vraag is of het College en de gemeenteraad ook willen dat Westland zowel duurzame energie krijgt en dat de bomen als net zo waardevol worden gezien en dus behouden blijven.
De kreet voor het meldpunt wat ik een aantal jaren geleden lanceerde ''Red de Bomen'' is nog nu nog actueler dan toen! Een noodkreet dus!

O ja, de klimaatconferentie in Parijs is nu bezig en men probeert de aarde te redden. Laten wij maar beginnen Westland te redden en duurzaam, mooi, groen en gezond te maken... het kan, het moet!

Aad van Uffelen

Naaldwijk

Op de poll op de homepagina kunt u stemmen hoe u tegen de groenvoorziening in Westland aan kijkt.