Booteigenaren gezocht in het Westland!

Geplaatst door Westlanders.nu op 17/07/2013 10:53 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:10

Westland 17.07.2013 - Om de doorstroming optimaal te houden, verwijdert Delfland regelmatig (bijna) gezonken boten uit het water. Delfland is namelijk verantwoordelijk voor schoon water in sloten en vaarten,...

zorgt voor veilig en doelmatig gebruik van vaarwegen en houdt ook de doorstroming van het water in de gaten. Medewerkers van Delfland stuiten nogal eens op (bijna) gezonken bootjes. Als deze na verloop van tijd niet door de eigenaar zijn weggehaald, doet Delfland dit. De kosten worden dan uiteraard verhaald op de eigenaar van de boot. De eigenaar van onderstaande boot wordt op dit moment gezocht. Delfland doet dit op grond van de Wrakkenwet.

Wrakkenwet

De teamleider Handhaving maakt namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, het volgende bekend. Op grond van de artikelen 1, 2 en 3 van de Wrakkenwet wordt een gezonken vaartuig gelicht en afgevoerd. De vaartuigen vervuilen het water, belemmeren de doorvaart en de doorstroming in sloten en vaarten. Van de vaartuigen is ondanks (buurt)onderzoek (nog) geen eigenaar bekend.

Booteigenaren gezocht!

boot

Delfland is op zoek naar de eigenaar of eigenaren van de volgende boten.

 • Omschrijving: polyesterbootje, speedboot
 • Kleur: wit met donkere bodem 
 • Afmeting: ca. 4,5 meter lang en 1,5 meter breed.
 • Ligplaats: In de Zweth nabij nummer 1B te Kwintsheul (in de buurt van het gemaal van Delfland)
 • Opmerking: bootje is achtergelaten op 12 mei j.l.

 

wrak Vlotlaan 302 Monster

 • Omschrijvng: Polyesterbootje 
 • Kleur: wit met een blauw dek
 • Naam: onbekend
 • Afmeting: ca. 4 meter lang en 1,5 meter breed
 • Ligplaats: Vlotlaan ter hoogte van nummer 302 te Monster
 • Lichtingsdatum: week 28 (8 juli t/m 15 juli 2013)

 wrak zwartendijk 73 Naaldwijk 

 • Omschrijving: Houten zeiljacht
 • Kleur: wit met bruine kajuit
 • Naam: Anoniem
 • Afmeting: ca. 6,5 meer lang en 2 meter breed
 • Ligplaats: Tussen Zwartendijk en Rijnsburgerweg te Naaldwijk
 • Lichtingsdatum: week 28 (8 juli t/m 15 juli 2013

 wrak Gouwlaan te Kwintsheul

 • Omschrijving: Houten open bootje
 • Kleur: wit
 • Afmeting: ongeveer 3 meter lang en 1,5 meter breed
 • Ligplaats: Gouwlaan 54 te Kwintsheul aan de Hollewatering
 • Lichtingsdatum: week 31 (29 juli t/m 2 augustus 2013)

Bent u of kent u de eigenaar van bovengenoemd vaartuig dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons Meldpunt via telefoonnummer (015) 270 18 88 of e-mailadres meldpunt@hhdelfland.nl op te nemen.

Kosten

Bij teruggave van het vaartuig aan de eigenaar kunnen de kosten voor berging en opslag in rekening worden gebracht. Wanneer het vaartuig niet voor genoemde datum door de eigenaar is geclaimd wordt het vaartuig, vanwege de vermoedelijke geringe waarde, gesloopt.

Wij wijzen u erop dat het conform artikel 2, lid 2 van de Wrakkenwet is verboden om vanaf de dagtekening van deze mededeling zonder toestemming van Delfland spullen/zaken van het vaartuig of voorwerp te verwijderen. U moet hiervoor contact opnemen met het Meldpunt Toezicht van Delfland, op het hierboven vermelde telefoonnummer.