Budget PGB-houders verlengd tot zomer 2016

Gemeente Westland

Westland 18.09.2015 - Het persoonsgebonden budget (PGB) voor mensen met PGB voor begeleiding vanuit Wmo of Jeugdhulp blijft in elk geval gelijk tot 1 juli 2016.

De gemeente geeft daarmee duidelijkheid aan de PGB-houders. Voor een persoonsgebonden budget (PGB) is een indicatie nodig. Voor de meeste PGB-houders geldt dat hun indicatie geldig is tot en met 31 december 2015. PGB-houders kunnen dus ook tot 1 juli 2016 zelf hun zorg inkopen.

 Grote problemen rond uitbetalen PGB

Belang PGB-houders voorop

Uitvoering van de nieuwe taken vergt een zorgvuldige aanpak; tegelijkertijd wil het college PGB-houders snel duidelijkheid geven. Wethouder De Goeij (Sociale Zaken): “Veel PGB-houders met een indicatie tot 1 januari 2016 willen natuurlijk graag weten waar zij aan toe zijn. Zij houden van 1 januari tot 1 juli 2016 hetzelfde budget. Het geeft ons als gemeente de tijd de PGB-houders te leren kennen en hun huidige situatie te beoordelen.“

Op tijd uitbetalen

Met het besluit tot verlenging kan de gemeente voldoen aan de oproep van staatssecretaris Van Rijn. Hij gaf gemeenten opdracht snel gegevens aan te leveren bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In overleg met Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is de deadline verschoven naar 1 november. Van Rijn wil met deze maatregel zorgen dat PGB-houders in 2016 op tijd het juiste budget toegekend krijgen. De SVB is sinds 1 januari van dit jaar verantwoordelijk voor het uitbetalen van de budgetten aan zorgverleners, maar dit leverde tot nu toe veel problemen op. Veel gemeenten lieten daarom de afgelopen weken weten de herbeoordelingen in eigen tempo uit te gaan voeren.

Informatie naar PGB-houders

Mensen met een PGB Wmo-begeleiding en/ of PGB Jeugd, ontvangen voor 1 oktober bericht van de gemeente. Daarin staat dat de PGB-rechten verlengd zijn tot 1 juli 2016. De informatie stuurt de gemeente door naar de SVB. Om de huidige situatie van een cliënt te kunnen beoordelen, gaat de gemeente gesprekken voeren. Dat gebeurt tussen 1 oktober 2015 en 1 juli 2016. PGB-houders krijgen hierover vooraf bericht.