Buitenlandse migratie in juni toegenomen

CBS

Westlanden 29.07.2020 - Het aantal immigranten is in juni met ruim 3,5 duizend toegenomen ten opzichte van mei. Ook de emigratie was hoger, maar steeg minder dan de immigratie.


Er vertrokken ruim 2,5 duizend mensen meer dan een maand eerder. Per saldo kwamen er in juni bijna 1,3 duizend inwoners bij door buitenlandse migratie; in april en mei kwamen er per saldo nauwelijks migranten bij. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Na de invoering van de coronamaatregelen in maart halveerde het aantal personen dat zich vanuit het buitenland in Nederland vestigde. In juni nam de immigratie toe, maar kwam nog een kwart lager uit dan juni 2019. De emigratie steeg ook, maar blijft nog achter ten opzichte van 2019. Ook toen nam de emigratie in juni toe, zoals gebruikelijk in deze periode van het jaar.

Verdere stijging immigranten met EU-achtergrond
Het aantal immigranten met een achtergrond in de EU was in mei al iets hoger dan in april en nam in juni verder toe. Er vestigden zich ruim 6 duizend personen, bijna net zo veel als in juni vorig jaar. Het aantal emigranten nam ook toe, maar wat minder dan het aantal immigranten. Daardoor kwamen er meer inwoners met een EU-achtergrond bij dan in mei, per saldo bijna 550.

Binnen de EU nam vooral het aantal immigranten met een Oost-Europese achtergrond toe. Per saldo kwamen er in juni ruim 1,6 duizend inwoners bij uit de Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landen). Het aantal migranten met een andere achtergrond in de EU nam net als in april en mei per saldo nog af. In deze groep nam de emigratie meer toe dan de immigratie.

In juni trok ook het aantal migranten met een achtergrond buiten de EU weer aan. Vooral het aantal immigranten nam toe, maar hun aantal is nog altijd bijna de helft lager dan in juni 2019. Het saldo over juni was licht positief, terwijl het in april en mei negatief was. De inschrijvingen van vluchtelingen kwamen in juni weer op gang. Zo vestigden zich per saldo bijna 300 mensen met een Syrische achtergrond. In de periode direct na de invoering van coronamaatregelen schreven zich nauwelijks Syriërs in.

Ook emigratie Nederlanders neemt weer toe
Direct na het invoeren van de coronamaatregelen in de tweede helft van maart keerden relatief veel Nederlanders terug, terwijl het aantal dat naar het buitenland verhuisde afnam. In de maanden daarna daalde het aantal emigranten verder. In juni vertrokken er meer Nederlanders, maar hun aantal bleef nog achter bij 2019. Net als in april en mei kwamen er daardoor in juni per saldo meer Nederlandse inwoners met een Nederlandse achtergrond bij dan vorig jaar.

Bevolkingsgroei vooral door natuurlijke aanwas
In juni bedroeg de totale bevolkingsgroei 3,7 duizend inwoners. Naast de groei door buitenlandse migratie werden er 2,4 duizend meer kinderen geboren dan er mensen overleden. In april kromp de bevolking nog met een recordaantal van ruim 5,6 duizend inwoners. In die maand viel de piek van de coronasterfte. Met de lagere immigratie en de hogere sterfte kwam de totale bevolkingsgroei in het eerste halfjaar van 2020 twee derde lager uit dan in het eerste halfjaar van 2019.

Asielinstroom
De asielinstroom van week 30, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 400. Ten tijde van de coronapiek in het voorjaar (daalde het naar 100 per week) gaat de aanvraag weer hard op weg naar het oude niveau (600-800 per week). 

Reacties (1 reactie geplaatst)

Lekker door gaan zo, hoe drukker, hoe voller, meer agressie. Gaat goed met deze regering. En dan maar klagen dat we ons niet aan de 1.5 m kunnen houden, ja gaat moeilijk als je de voordeur uitloopt en je staat gelijk in de schuur van je buurman. Terug naar de 10!miljoen en een Nexit

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.