Burgemeester wil maatregelen van staatssecretaris tegen Russische boycot

Greenprot Westland

Westland 14.08.2014 - De gemeente Westland laat Namens Greenport Holland Overheden weten dat vanmorgen onderstaande brief is verzonden naar staatssecretaris Dijksma.

Hier de inhoud van de brief

 

Hooggeachte mevrouw Dijksma,

Het is u bekend dat de kennis en producten uit de Nederlandse tuinbouwsector behoren tot de top van de wereld. Terecht heeft het kabinet Tuinbouw & Uitgangsmaterialen benoemd tot één van de Nederlandse topsectoren.

Onze ondernemers leveren o.a. een bijdrage aan duurzame oplossingen voor wereldproblemen op het gebied van voedselzekerheid, voedselveiligheid en gezondheid, en zijn zeer internationaal georiënteerd. Tot nu toe was Rusland een groeimarkt voor de export van tuinbouwproducten.

De EU- sancties voor Rusland en de daarop volgende Russische boycot van groenten en fruit uit de EU hebben ernstige financiële consequenties voor tuinders in onze tuinbouwregio’s. Door de, hoewel begrijpelijke, politieke keuze van de EU en de daarop volgende reactie van Rusland komt een zware last op de schouders van individuele tuinbouwondernemers te liggen. Juist nu de tuinbouwsector mede door de kredietcrisis al enkele jaren onder grote druk staat. In onze ogen is het niet redelijk dat uitgerekend deze sector nu de rekening gepresenteerd krijgt.

Als regionale (en gemeentelijke) tuinbouwoverheden maken we ons daarom grote zorgen. Onze inschatting is dat de sector veel harder wordt geraakt dan tot nu toe wordt verondersteld. Door het overschot aan producten op de Europese markt zal de marktwerking worden verstoord met kelderende prijzen als gevolg.

De gevolgen van de door de EU ingestelde sancties dienen volgens ons gecoördineerd vanuit de EU te worden opgevangen. Wij doen daarom een dringend beroep op u om op zeer korte termijn in EU verband acties te ontplooien om deze last te compenseren of te mitigeren.

In dat kader sluiten wij ons van harte aan bij het pleidooi van LTO, VNO-NCW en MKB Nederland voor maatregelen op het gebied van:

• het tegengaan van overvloed van fruit en groente op de markt, door gebruik te maken van de crisismogelijkheid die de Europese wetgeving voor groenten en fruit biedt;

• financiële compensatie van de tuinders waarvoor eventuele ontheffing van de mededingingsregels nodig is;

• reële prijsvorming van de producten (te lage prijzen hebben grote gevolgen voor de tuinbouwondernemers);

• het ondersteunen van onderzoek naar nieuwe buitenlandse afzetmarkten;

• flankerend beleid, waarbij gedacht kan worden aan het verstrekken van overbruggingskredieten en wellicht een deeltijd-WW voor bedrijven die daar behoefte aan hebben, maar ook het promoten van het eten van gezond fruit en groente door de Nederlanders. Het fantastische initiatief van onze tuinders onder het motto Samen Sterk ondersteunen wij dan ook van harte.

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over ons standpunt. De Greenport Holland Overheden spelen graag een rol in de bovenstaande discussie. Zij gaan graag met het Rijk en de sector in overleg over hoe zij kunnen bijdragen aan de verbetering van de situatie van Nederlandse tuinders.

We wensen u succes met het behartigen van de belangen van de Nederlandse Tuinbouwondernemingen.

Met vriendelijke groet, namens alle leden van de Greenport Holland Overheden,

Sjaak van der Tak

Voorzitter Greenport Holland overheden