CDA Europarlementariër; stoppen met klok verzetten

Erik van der Zalm

Westlanden 29.10.2015 - Het CDA wil dat de klok niet langer twee keer per jaar wordt verzet. De zomer- en wintertijdregeling zou moeten worden afgeschaft.

De regeling zou de biologische klok te veel verstoren. "Daardoor raken mens, dier en natuur uit balans," zegt EU-parlementariër Annie Schreijer-Pierik. Afgelopen weekend werd de klok in Europa weer een uur achteruitgezet. Niet alleen het gezinsleven, maar ook kippen, koeien en andere dieren hebben volgens de politica te lijden onder het 'volledig zoek raken van het bioritme'. De kwestie kwam vandaag aan de orde in het Europees Parlement in Straatsburg. De Europese Commissie wil de regeling niet afschaffen, maar is bereid na te denken over de kwestie.

In 1973 was er wereldwijd opzettelijk een tekort aan aardolie gecreëerd, voor veel Europese landen was dat de aanleiding om de zomertijd in te voeren die tot een golf van energiebesparende maatregelen leidde. Spanje en Albanië begonnen hier in 1974 mee. In 1975 volgden Griekenland en Cyprus.
 
Frankrijk volgde in 1976, Nederland, België, Luxemburg, Portugal en Polen in 1977, Tsjecho-Slowakije, Bulgarije en Roemenië in 1979. De Bondsrepubliek wachtte nog tot 1980, totdat hierover een afspraak met de DDR was gemaakt. Ook Oostenrijk, Denemarken, Hongarije, Noorwegen en Zweden sloten zich toen aan. In 1981 volgden de Sovjet-Unie, Zwitserland, Finland en Liechtenstein, en in 1983 Joegoslavië. In 1985 sloot Andorra zich aan, als laatste land in Europa.