Central Park Verdilaan nadert voltooiing

Gemeente Westland

Naaldwijk 18.04.2019 - De nieuwe inrichting van het gebied aan de Stokdijkkade in Naaldwijk is bijna klaar. Op de locatie van het voormalige gemeentehuis zijn 42 parkeerplaatsen,

een fietsenstalling en een speeltuin aangelegd. Vanaf komende week kan er gebruik gemaakt worden van deze voorzieningen.

Bewaking bij de fietsenstalling en toiletten
Er wordt nog gewerkt aan een beheerdersruimte met openbare toiletten. Tot die tijd is de fietsenstalling niet bewaakt.

Spelen
Voor kinderen is er een speelplaats. De verwachting is dat de kinderen hier vanaf 26 april kunnen spelen. In het overige gedeelte van het park is gras ingezaaid en zijn er terpen met bloemenzaad aangebracht. Om het gras en de bloemen de kans te geven om te groeien, blijven deze hekken voorlopig nog staan.