Collegevragen inzake bureau onderzoek huisvesting en uitbuiting arbeidsmigranten

Westland Verstandig

Westland 13.09.2019 - De Westland Verstandig fractie wordt benaderd door inwoners van Westland die, omdat de naam van het betreffende bureau in de krant stond,

nagegaan zijn welk bureau een onderzoek gaat doen naar de huisvesting en uitbuiting van arbeidsmigranten.

Bijgaand overzicht (Lexilu B.V. Den Haag) werd ons toegestuurd. Het is een bedrijf wat op 5 juni 2019 is opgericht en blijkbaar uit één of twee personen bestaat. 

Bijna 60 procent arbeidsmigranten binnen zes jaar weg

Ook worden vragen gesteld over het budget van € 150.000,-- wat is uitgetrokken voor arbeidsmigrantenhuisvesting. Waar is het bedrag van € 150.000,-- aan opgegaan en is er nog wat van over?

Dit leidt tot de navolgende vragen:

-Waarom is voor dit bureau gekozen en welke check is er vooraf gedaan of dit bureau wel het juiste bureau is voor dit soort onderzoeken?

-Waarom is dit onderzoek gepland, terwijl in juni 2018 ook al een onderzoek geweest is over dezelfde vraagstelling?

-Waarom wordt dit onderzoek niet intern gedaan door eigen medewerkers en worden die gepasseerd?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter