Collegevragen inzake opmars van de rat

Maassluis Belang

Maassluis 19.08.2019 - De afgelopen tijd hebben we in de geschreven media en in de sociale media het een en ander kunnen lezen over de opmars van de rat in Nederland.

Maassluis is daarbij -door dit voor velen verafschuwde dier- niet overgeslagen.

Collegevragen inzake rattenoverlast in Maassluis

De bestrijding geeft allerlei discussies over de wijze waarop dit met de meeste efficiency kan gebeuren. De schade die de ratten aanbrengen is volgens de media niet te negeren en het wachten is op persoonlijk letsel doordat de ratten de tegels waarop de voetganger zich beweegt ondermijnt.

De fractie van MB heeft daarom de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van de berichtgeving in de media over de rattenplaag?

2. Op welke wijze zijn de problemen met de ratten u nog meer ter oren gekomen?

3. Heeft u een totaal beeld van de mogelijke problemen in Maassluis?

4. Heeft u een beeld van de kosten die deze overlast de Maassluise gemeenschap brengt?

5. Heeft u een strategie om deze overlast aan te pakken?

6. Zo ja, op welke termijn kunnen wij hier de vruchten van plukken?

7. Communiceert u hierover met de inwoners van onze mooi maar op dit punt geteisterde stad?

Namens de fractie van Maassluis Belang