Collegevragen LPF Westland over veiligheid Zandmotor

Geplaatst door Westlanders.nu op 04/01/2013 01:13 - Gewijzigd op 04/01/2013 01:26

Monster 04.01.2012 - De Zandmotor is aangelegd om de veiligheid van de inwoners van West Nederland te vergroten en voor meer recreatiemogelijkheden voor de bezoekers van de kust.  

De fractie van LPF-Westland is vanaf de eerste minuut tegen de aanleg van de Zandmotor geweest, juist omdat de aanleg van de Zandmotor de veiligheid van de strandbezoekers in gevaar zou brengen. Veelvuldig heeft de fractie van LPF-Westland aangegeven dat de zandmotor levensgevaarlijk is voor de zwemmers en wandelaars. Na gevaarlijke situaties voor de badgasten deze zomer, is er een zwemverbod afgekondigd op de zandmotor.

Zaterdag 14 december jl. is een grote groep scholieren en hun begeleiders tijdens een wandeling op de Zandmotor in grote problemen gekomen en afgelopen weekend is er wederom een wandelend gezin, nu met behulp van vele reddingsdiensten, van de Zandmotor gered nadat ze door het wassende water waren ingesloten. Het is nu wel duidelijk dat de zandmotor minder veiligheid brengt en minder recreatie biedt en al meer gevaarlijke situaties heeft veroorzaakt.

Dat brengt ons tot de volgende vragen: 

-Is het college het met ons eens dat de zandmotor, ook voor wandelaars
  levensgevaarlijk is?

-Is het college het met ons eens dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kan
  worden en wil het college dit op het hoogste niveau mededelen aan de
  provincie? 

-Is het college bereid met de provincie in overleg te treden om de zandmotor af
  te sluiten met hekken en deze te gaan bewaken? 

-Is het college bereid met de provincie in overleg te treden om te  

  bewerkstelligen dat de zandmotor voor het badseizoen 2013 wordt
  weggebaggerd en het strand in dezelfde staat wordt teruggebracht
  als voor de aanleg van de zandmotor?

-is het college bereid een dialoog te starten met de provincie  en
  Rijkswaterstaat zodat onzinnige, geldverslindende maar vooral
  levensgevaarlijke projecten als de zandmotor niet meer worden uitgevoerd?

Wij verzoeken het college de vragen uiterlijk binnen de daarvoor gestelde termijn  schriftelijk te beantwoorden.

Namens de fractie van LPF - Westland,

Bert Doelman

John Witkamp