Column; Kettingzagen huilen voor 200 populieren!

Aad van Uffelen

Westlanden 09.05.2018 - Het recente artikel in de media van staatsbosbeheer over de massale bomenkap in het Kraaiennest bij de Lier, staat niet op zichzelf.

200 prachtige populieren worden daar gekapt. De populieren in het Kraaiennest schijnen tijdens een storm soms takken te verliezen en ja, die kan je op je auto of je hoofd krijgen als je pech hebt.

Bomen verliezen takken door natuurlijke oorzaken, storm is er een van. Zie het als een natuurlijke snoeibeurt. Sommige bomen hebben takken die gemakkelijker breken of afscheuren dan andere. De populier is er een van. Deze boom is een van de belangrijkste inheemse bomen en kenmerkend voor het Hollandse landschap.

Het is een kulargument dat een populier van 30  jaar al oud is, sommige soorten worden meer dan 100 jaar. Dus is er een andere reden voor het kappen van deze mooie jonge bomen. Politici die denken dat ze slim zijn, bedenken dat parkeerplaatsen onder hoge bomen moeten worden gemaakt; zijn de bomen hoog, dan moeten ze worden gekapt, dan zijn ze ineens gevaarlijk.

Bizar is ook dat zo de meeste hoge bomen in Westland verdwijnen en daarmee nestgelegenheid voor boomtopbroeders zoals de reiger, de kraai, roek, raaf, ekster, maar ook roofvogels als de buizerd en de havik. Soorten als de boomvalk gebruiken verlaten nesten van andere boombroeders. Reigers broeden in kolonies. Kap je de bomen, dan vernietig je hele families, je brengt schade aan de biodiversiteit en de balans tussen soorten.

Ook op het kerkhof in Naaldwijk moeten reigers wijken, daar willen ze de prachtige pijnbomen kappen. Wie denkt dat de reigers daar dan weg zijn heeft het mis. Vogels kiezen hun favoriete boom om in te nestelen, geschikte takvormen, aanvliegroute en stevigheid zijn daarbij belangrijk. Kap je de pijnbomen, dan gaan ze naar een minder geschikte boom op het kerkhof om te nestelen, bijvoorbeeld een wilg. Kap je die, dan zoeken ze weer een andere boom op. Andere keus is er niet want alle hoge bomen die bruikbaar zijn, zijn al gekapt in Westland. Helaas wordt de kwaliteit van broedgelegenheid steeds slechter. Uiteindelijk moet je alle hoge bomen kappen om de reigers te verjagen, hoe beestachtig is dat?

De reigers bij het Schefferkampbos in De Lier zijn in 2017 verjaagd omdat hun leefgebied werd gekapt, politici en ecologen vonden dat ze maar naar het Kraaiennest moesten verhuizen. Dat deden ze niet omdat daar geen geschikte bomen staan. In populieren kunnen reigers bijna geen nest maken en nu broeden ze in ongeschikte geknotte wilgenbomen. Een ramp voor de reigers om het nest te bereiken en het wordt nog erger als de jongen proberen uit te vliegen, dan moeten ze als een aap eerst leren tussen de takken door te klauteren.

Kappen van de populieren en andere hoge bomen lijkt een bewuste verstoring van vogels in de broedtijd, maar waarom? Overal in Westland worden het hele jaar door volop bomen gekapt, kettingzagen janken overal; monsters van de dood.


Bomen Berburghlaan Poeldijk ook genomineerd voor kap

Vanavond fietste ik door de Oranjebonnen, waar een paar honderd ganzen op een weiland zaten. Twee fietsers riepen, kijk ganzen... afschieten... Hoe komt het dat wij mensen zo diep zijn gezonken dat alles maar dood moet?

Natuurpunt Westland
Aad van Uffelen