D66 wil meer openheid over gemeentefinanciën

D66 Westland

Westland 10.01.2014 - Open Spending is een manier om (financiële) gegevens via open data openbaar te maken.

Hierdoor kan voor inwoners inzichtelijker worden gemaakt waar hun belastinggeld heen gaat. Hoe meer gemeenten hieraan meedoen, hoe beter deze gegevens vergelijkbaar zijn en hoe aantrekkelijker het wordt voor organisaties om nieuwe toepassingen te ontwikkelen.

In het buitenland is dit concept al breder geïmplementeerd. Maar ook in Nederland komen de eerste initiatieven van de grond: Amsterdam is al bezig deze gegevens te ontsluiten - naar aanleiding van eerdere vragen van D66 Amsterdam.

In andere gemeenten is een motie door het college overgenomen (Utrecht), zijn toezeggingen gedaan (Schiedam) of zijn schriftelijke vragen gesteld (Leiden en Den Haag) om dit te gaan doen.

D66 Westland wil dat ook de gemeente Westland zich hierbij aansluit om zo bij te dragen aan een transparantere lokale overheid.

Dit leidt tot de volgende vragen:

Vraag 1

Deelt het college de mening van D66 dat Open Spending de gemeentefinanciën inzichtelijker maakt voor de inwoners van onze gemeente en daarmee een bijdrage kan leveren aan de openbare verantwoording van financieel beleid?

Vraag 2

Is het college bereid - voor zover mogelijk ook met terugwerkende kracht - de iv3-gegevens die ieder kwartaal aan het CBS worden verstrekt ook via de “open data”-website publiekelijk beschikbaar te maken?

Vraag 3

Is het college bereid te onderzoeken of ‘Open Spending’ op grotere schaal en detailniveau kan worden toegepast voor onze gemeentelijke financiën?

Wij verzoeken het college de vragen schriftelijk te beantwoorden.

Tamara van Riet, fractievoorzitter

Maxim van Ooijen, fractieadviseur