DCMR houdt toezicht op assimilatiebelichting met satelliet

Geplaatst door Westlanders.nu op 13/03/2019 11:04

Westlanden 13.03.2019 - Tuinders opgelet! De DCMR gebruikt satellietbeelden om te controleren of glastuinbouwers voldoen aan de regels voor assimilatiebelichting.

Op basis van deze beelden gaan ze ook handhaven.

Wijzigingen regelgeving
In 2017 en 2018 vonden enkele wijzigingen plaats waardoor ook een aantal overgangstermijnen zijn beëindigd. Sinds januari 2017 is 98% afscherming verplicht in plaats van 95%. Met ingang van januari 2018 geldt de uitzondering voor minder dan 20 Watt/m2 niet meer. Uitzonderingen vanwege technische redenen zijn daardoor niet meer mogelijk.


Foto archief

Voor tuinders heeft de milieudienst ook een informatieblad gemaakt met daarin de belangrijkste veranderingen en welke maatregelen getroffen moeten worden om aan de regelgeving te voldoen.

Waarom regelgeving
Assimilatiebelichting is een belangrijke bron van lichtvervuiling in Nederland. Vooral belichting in de avond- en nachtperiode kan leiden tot overlast of lichtvervuiling. In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn regels opgenomen over assimilatiebelichting. Deze regels moeten lichthinder voor omwonenden voorkomen en het ecosysteem beschermen.