De paniek slaat weer toe... hittestress

Aad van Uffelen

Westland 23.06.2019 - Het weer gaat haar eigen gang, net als het klimaat. Dat is al een paar miljard jaar het geval.

 

De berichten over een hete droge periode voor komende week boezemen velen angst in. Begrijpelijk, want er sterven dan meer mensen, dieren hebben het moeilijk en bij lange droogte is er meer kans op brand in het bos, het duin of op de hei en kunnen beekjes droog vallen met alle gevolgen van dien.

Nederland heeft al heel weinig bos en natuur en door steeds meer mensen, de bouwwoede en de impact van de agrarische sector, scheepvaart, luchtvaart en vervuiling, staat de leefomgeving zwaar onder druk. Zelfs ondergronds water komt in de problemen, er komt te weinig en langs de kust verzilt het. Waterschappen zijn kampioen in het water uit het land afvoeren en niet in het opslaan er van voor droge tijden.

Wat je direct kan doen in je eigen leefomgeving, is de tuin ontstenen. Plant bomen, struiken en planten en gebruik minder steen in de tuin. Ook potten vragen veel water, dus misschien is in de volle grond poten beter voor het milieu. Indien haalbaar is vergroenen van daken ook een heel goede manier om water vast te houden, temperatuur te verlagen en daken te sparen.

De gemeente Westland is helaas nog altijd de minst groene gemeente van Nederland met 25 vierkante meter openbaar groen per inwoner en 0,3 boom (ongeveer) Dat moet snel naar minimaal 50 vierkante meter en 1 boom per inwoner. Er moet structureel meer bos en natuur komen.

Daarbij moeten linten, lange stroken worden aangelegd met wilde flora en die moeten met ecologische zones worden verbonden. Woonwijken moeten weer een park krijgen waar mensen bij hitte onder de koele bomen kunnen zitten en spelen. Een groen bladerdak is een levensvoorwaarde bij hitte.

Nu worden onlogische waterbergingen gemaakt die vaak boven boezemwaterpeil liggen en dus maar bitter weinig water echt kunnen bergen bij overvloedige regenval. De gemeente doet niets aan ontstenen en vergroenen, maar legt juist veel meer wegen, paden, bedrijventerreinen en woonparken aan. Daar kan het water bijna niet in de bodem zakken en komt vooral in het riool terecht. Bomen in een steenomgeving hebben niets aan een regenbui. Nu ook nog het grondwaterpeil wisselt gaan veel bomen als gevolg daarvan dood en anders is er wel een invasieve ziekte die toeslaat.

Stug houden de gemeente, architecten en veel hoveniers vast aan een absurd droombeeld waarin ze dezelfde bomen in een rij planten, met garantie op ziek worden. En het is slecht voor de biodiversiteit. Denk aan een Eikenlaan met de processierups, dat kan eenvoudig voorkomen worden. 

We moeten in de gemeente en thuis anders met natuur om leren gaan. Niet iets willen, maar kijken wat er kan, welke soorten willen er groeien en ga daar dan van uit. Ook de gazonnetjes en maar maaien is eigenlijk helemaal fout. Net zo fout als al die vormgesnoeide boompjes of heggetjes. Tuinen moeten een zon-schaduw gevoel krijgen en liefst een beetje een wild gevoel. Ook goed voor insecten, egels, vogels en al wat leeft. Regentonnen helpen beperkt mee, maar zijn wel nuttig.

Balans in de omgeving met het juiste groen en het juiste onderhoud, leidt tot temperatuurdaling, meer wateropname, hogere luchtvochtigheid en een herstel van de biodiversiteit.

En er moet nu echt Natuurinclusief worden gebouwd... Doen we het niet, dan ontstaat er steeds meer hittestress en lopen temperaturen in de stenen omgeving wel 8 graden hoger op dan in een groene omgeving. Wist u dat 1 volwassen grote boom gelijk staat aan 8 airconditioners.

Natuurlijk zijn dit maar een paar tips, er is heel veel meer nodig willen we de problemen de baas worden en een gezonde leefomgeving realiseren.

Vooralsnog zit in het beleid van de gemeente niets dat in de richting gaat van hoe het moet. Het is nu dus aan de burger en bedrijven om zelf te vergroenen en druk op de politiek te zetten om de juiste besluiten te nemen. Trots was men afgelopen jaren dat voor een gekapte boom men er (op papier) 2 voor terug plantte. Maar voor 1 volwassen beuk bijvoorbeeld moet je wel 2000 jonkies planten om te compenseren en dan nog is de ecologische waarde pas na ca. 20 jaar een beetje terug. Je mag concluderen dat het natuur- en groenbeleid in Westland pure rampspoed is, een groot deel van nieuwe bomen gaan al snel dood. Al gebeuren er natuurlijk soms wel positieve dingetjes.

In het programma Eenvandaag van 22 juni 2019 wordt deze problematiek op een heel goede wijze aangekaart, nu moeten we er nog van leren.

Alles wat daar werd gezegd is al jaren bekend in de groenwereld.

Natuur- Westland heeft afgelopen jaren, samen het haar partners zoals KNNV afd. Delfland, Groei&Bloei Westland, St. Duinbehoud, VogelsinhetWestland, de werkgroepen LeefbosWestland en bescherm de Westlandse kust, ondersteund door grote landelijke organisaties, AVN en burgers, al veel informatie naar de politiek en het college gebracht. Zoals het Groenmanifest, het Herstelplan groen en natuur, het plan LeefbosWestland, het plan NLGreenlabel, een plan voor duurzame ontwikkeling. En er is met hen gesproken, maar helaas wordt daar bitter weinig mee gedaan. Er kan nu echt niet langer worden gewacht want het is al over 12...

Natuur-Westland wil natuurlijk graag met de politiek en het college om de tafel om samen oplossingen te zoeken, de koffie staat klaar!

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/eenvandaag-22-06-2019/