De Poortwachter van het Westland

Wil van den Bos

Westland 03.04.2014 - Ties Elzenga,  voorzitter  van de Beheerstichting Loswal  “De Bonnen”, vergezeld door secretaris Bert Uitterhoeve,...

gaf woensdag 2 april een bedrag van € 5000,00 aan Ron Nieuwenhuizen. Ron is voorzitter van de stichting die het boek “De Poortwachter van het Westland” gaat uitgeven. 

Arjan Verrijp, de penningmeester en secretaris Wil van den Bos Czn waren daarbij aanwezig. In navolging van Fonds Westland is nu ook  Loswal “De Bonnen”met een mooi bedrag over de brug gekomen. Ron sprak daar zijn grote dank over uit. Ties Elzenga zei dat het heel belangrijk voor het Westland is dat deze roerige periode (1988-2003)  wordt vastgelegd door de oud-burgemeester van Wateringen. De overhandiging vond plaats ten kantore van Westland Partners in Wateringen (oude raadhuis aan het Plein).

 
V.l.n.r:  Ron Nieuwenhuizen, Ties Elzenga, Bert Uitterhoeve en Wil van den Bos Czn.

In de periode (1988-2003) is in de regio Westland zeer veel tot stand gekomen maar ook veel mislukt.  Het boek beschrijft  onder meer de grenswijziging (1994)  tussen Wateringen en Den Haag en een tweede poging in 1997 die mislukt is. Ook de totstandkoming van het bedrijfsterrein in de Oude Campspolder en het Transport Centrum Westland. Daarnaast de ontwikkelingen van de zuiveringsinstallatie in de Harnaschpolder. Het boek beschrijft ook het mislukken van het agro-distributiecentrum in de Oranjebuitenpolder,  met als gevolg het oprichten van de bedrijfsterreinen in Honderdland en ABC Poeldijk.

Er wordt aandacht besteed aan de Bestuurs Commissie Randstad en de Metropool-regio Den Haag Rotterdam.  De Naaldwijkse zaadhandelaar Arie van den Berg en Jan Prins van Priva hebben zich actief bemoeid met de vernieuwing van het Westland. De perikelen rondom de Westlandse Zoom worden nauwkeurig beschreven, met  daarbij de ruzies tussen de provincie,  Den Haag en het Westland.

Als klap op de vuurpijl wordt de fusie van de zeven gemeenten tot twee gemeenten beschreven (Midden-Delfland en Westland). Waarom niet één gemeente Westland? Wie waren daarvan de felste tegenstanders?

Ron Nieuwenhuizen verklaarde nog dat zijn stichting  naarstig op zoek is naar nog meer sponsoren om de publicatie van “De Poortwachter” mogelijk te maken.

Het boek bevat veel foto’s en illustraties.