Directeur Bedrijfsvoering RDW benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Gemeente Westland, foto Paul Ridderhof

's-Gravenzande 24.06.2016 - Burgemeester J. van der Tak van de gemeente Westland heeft op donderdag 23 juni 2016 een Koninklijke onderscheiding uitgereikt

aan de heer H. (Hans) van Santen uit ’s-Gravenzande. Hij ontving de versierselen behorende bij Officier in de Orde van Oranje-Nassau ter gelegenheid van zijn terugtreden als directeur Bedrijfsvoering RDW.


Foto Paul Ridderhof

De RDW heeft onder leiding van de heer Van Santen een stevige positie gekregen binnen de mobiliteitsketen, de Nederlandse publieke dienstverlening en op internationaal niveau. Zijn inzet, samenwerkingen en rol op het gebied van innovatieve ICT-vernieuwingen als het smartcard rijbewijs en kentekencard met chip, de Berichtenbox op MijnOverheid.nl en zijn bijdrage aan DigiD zijn van groot belang geweest voor de overheidsdienstverlening.

Van internationale betekenis is de rol van de heer Van Santen bij het Europees registratiesysteem EUCARIS, wat als doel heeft het terugdringen van fraude en criminaliteit rond voertuigen en voertuigdocumenten. Daarnaast had hij op vrijwillige basis een aandeel in het opleiden van toekomstige informatiemanagers en informatieadviseurs in de Nederlandse publieke sector.