Ecologische zone wordt hart Waelpark

Gemeente Westland

's-Gravenzande 20.12.2014 - Het college van burgemeester en wethouders van Westland heeft op 9 december jl. het Masterplan Waelpark...

van Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) vastgesteld. Dit nieuwe Masterplan zal het oude plan (Het Nieuwe Water) vervangen. Het Masterplan Waelpark bevat de hoofdlijnen voor de inrichting van het nieuw te realiseren woongebied tussen Naaldwijk en ‘s-Gravenzande. Waar ooit het water het hart van het plan was, is dat nu de 25 meter brede ecologische zone. Het masterplan wordt in januari behandeld door de gemeenteraad.

In tegenstelling tot het oude plan, dat financieel onhaalbaar was, blijft in het (nieuwe) Masterplan Waelpark de Poelpolder bestaan. De begrenzing van het gebied, door de Poelwatering, Naaldwijkseweg, Dijckerwaal, Nieuwe Vaart en Poelmolenweg-Noord, blijft ongewijzigd.

Volgens wethouder Theo Duijvestijn is er sprake van een kwalitatief goed plan. “Ik ben er van overtuigd dat dit plan gaat voorzien in een behoefte”, aldus de wethouder. “Met name door niet te ontpolderen en door in Waelpark grondgebonden woningen te realiseren die aansluiten op de marktvraag is nu sprake van een financieel haalbaar plan.”

Groen karakter

Naast een gevarieerd aanbod grondgebonden woningen in verschillende prijscategorieën, zoals starterswoningen, seniorenwoningen, gezinswoningen, vrijstaande woningen en vrije kavels, komt er veel openbaar groen. Bepalend voor het groene karakter van Waelpark is de ecologische zone die dwars door het toekomstige woongebied zal lopen en onderdeel is van de Poelzone. In totaal komt er 6,7 hectare ecologische zone in het hele Waelpark en ruim 4 hectare openbaar groen.

De nieuwe koers leidt ook tot minder autoverkeer op de bestaande tuinderslaantjes in het gebied. Bovendien komt er voor fietsers een doorgaande verbinding van het noorden naar het zuiden van het gebied.

Dijckerwaal fase 1 start ontwikkeling Het eerste deelplan dat in Waelpark in ontwikkeling zal gaan is Dijckerwaal. Dit deelplan wordt ontwikkeld door ABB Ontwikkeling BV. In plan Dijckerwaal komen in totaal 143 woningen in negen verschillende types te staan.

Meer dan 40 van deze woningen krijgen het predicaat starterswoning. De directies van ONW en ABB Ontwikkeling zijn dit in het voorjaar van 2014 overeengekomen. Wethouder Arne Weverling is verheugd hierover. “De starterswoningen voorzien in een concrete Westlandse woonbehoefte en leveren een bijdrage aan het Collegewerkprogramma, waarin het bouwen van voldoende betaalbare woningen één van de pijlers is.” ABB heeft veel vertrouwen in de ontwikkeling van het deelplan Dijckerwaal.

Planning

Het college heeft het ontwerpbestemmingsplan Dijckerwaal fase 1 aangeboden aan de raadscommissie Ruimte. Deze wordt op 6 januari in de raadscommissie Ruimte besproken en zal daarna ter visie worden gelegd. Begin februari zal een inloopavond voor omwonenden en andere belanghebbenden worden gehouden. Zij worden hiervoor rechtstreeks uitgenodigd.

ABB Ontwikkeling wil in het vroege voorjaar starten met de verkoop van de eerste woningen. Als alle procedures voorspoedig verlopen zal de bouw van de eerste woningen in deelplan Dijckerwaal na de zomervakantie kunnen beginnen.