Economische misère zet door

Geplaatst door Westlanders.nu op 27/12/2012 14:45 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:10

Westlanden 27.12.2012 - Sinds de kredietcrisis in 2009 monitoort de provincie meerdere malen per jaar de regionale economie. Voor de onderwerpen arbeidsmarkt, bedrijfsleven en woningmarkt zijn indicatoren geselecteerd.  

Hiermee kan op snelle wijze een actueel beeld worden geschetst van de huidige economische situatie van Zuid-Holland.

De regionale economie verkeert nog steeds in een crisis. De barometer van december 2012 laat zien dat er sprake is van een zogenoemde ‘double dip’, een nieuwe crisis na de kredietcrisis van 2009. Deze nieuwe crisis raakt de verschillende regio’s en sectoren in Zuid-Holland hard. De teneur van het feitenoverzicht is dan ook dat de economische misère verder doorzet.

Arbeidsmarkt

De verslechtering van de arbeidsmarkt zet in 2012 verder door. Het aantal werkzoekenden stijgt sterk in het laatste kwartaal. Sinds de kredietcrisis laat de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt een grotere stijging werkzoekenden zien dan Nederland. De regio Haaglanden heeft het hoogste stijgingspercentage werkzoekenden. De crisis raakt vooral de midden- en hoogopgeleiden en de jongeren op de arbeidsmarkt.

Bedrijvigheid

De totale omzet van het Zuid-Hollandse bedrijfsleven is in het derde kwartaal 2012 gedaald. Naar verwachting zal een deel van de bedrijven in het vierde kwartaal slechts een gedeeltelijk herstel vertonen. Positief is dat in vergelijking met het Nederlandse bedrijfsleven Zuid-Holland in beide kwartalen net iets beter scoort.
Het Zuid-Hollands bedrijfsleven verwacht geen herstel van de orderpositie in het laatste kwartaal van 2012. De overslag in de Rotterdamse haven is door een groei van de afvoer in de eerste drie kwartalen met 1,7% gestegen; maar het derde kwartaal was zwak. Het aantal faillissementen blijft al jaren hoog. De sierteelt in Zuid-Holland is sinds de kredietcrisis een stabiele sector met weinig groei.

Woningmarkt

De crisis op de landelijke woningmarkt gaat aan Zuid-Holland niet voorbij. De woningverkopen bereikten een nieuw dieptepunt sinds oktober 2009 en de daling van de verkoopprijzen zet door.