Eerste conferentie Open Raadsinformatie groot succes

Gemeente Westland

's-Gravenzande 01.12.2015 - Tijdens de eerste conferentie van het Platform Open Raadsinformatie in de raadzaal van Westland

is een eerste stap gezet om overheidsinformatie beter en efficiënter toegankelijk te maken voor een breder publiek. Dat is onvermijdelijk wil het openbaar bestuur zich niet in een onmogelijke positie plaatsen waar burgers geen vertrouwen meer hebben in het bestuur. Het goed inzichtelijk aanbieden van overheidsinformatie kan helpen burgers beter te betrekken bij het lokaal bestuur.

Ruim 70 mensen namen deel aan de uiterst succesvolle conferentie Open Raadsinformatie afgelopen vrijdag 27 november. De conferentie stond bol van diepgaande analyses door een grote verscheidenheid aan gezaghebbende sprekers. Op de conferentie spraken: Brenno de Winter (onderzoeksjournalist ICT), Mireille van Eechoud (hoogleraar Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam), Robin Paalvast (wethouder Zoetermeer), Arda Gerkens (Eerste Kamerlid), Dimitri Palmen (directeur BCT), Sunil Choenni (afdelingshoofd WODC Ministerie van Veiligheid en Justitie), Rufus Flipse (directeur Notubiz) en Cor Lamers (burgemeester Schiedam).

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat de wens om open data te realiseren nog veel obstakels heeft. Zo blijkt niet alle informatie het intellectueel eigendom van de overheid te zijn, waardoor er beter naar afspraken moet worden gekeken. Ook bleek tijdens de bijeenkomst dat ook de privacy van burgers moet worden gewaarborgd. Daarbij is het niet altijd helder wat persoonsgegevens zijn.

Bovendien wezen verschillende sprekers op het belang van digitale duurzaamheid en het belang van het waarborgen van interne informatieprocessen die aan de grondslag liggen van open datasets. “Bij het bouwen van een huis begin je met gewapend beton; beton kun je achteraf niet meer wapenen. In de ICT proberen we het beton te vaak achteraf te wapenen. Bij het ontwerpen van software hoor je over open data na te denken”, aldus Brenno de Winter.

Oplossingen

“Wat belangrijk is dat we niet duiken voor de problemen, maar juist een weg zoeken om de overheid veel transparanter te maken. Open data is een belangrijk middel”, vertelt Nico Broekema, griffier van de gemeente Westland en initiatiefnemer voor de conferentie. “Tijdens de bijeenkomst hebben we de problemen in kaart gebracht. Nu gaan we gezamenlijk naar oplossingen zoeken, zoals we dat eerder met leveranciers deden.”

Platform Open Raadsinformatie

Het Platform Open Raadsinformatie is een breed samenwerkingsverband van diverse griffies, waaronder Westland, Leeuwarden, Wassenaar, Molenwaard, Harderwijk, Montfoort, Barneveld en Enschede. Ook zijn bij het platform raadsleden betrokken uit gemeenten als Delft, Ridderkerk, Velzen-IJmuiden, Emmen en Veendam. Naast gemeentelijke betrokkenen zijn ook vertegenwoordigers van leerinstellingen, als de Hoge School van Rotterdam en de TU Delft, en het Ministerie van Veiligheid en Justitie aangesloten. Bovendien nemen lokale media en een groot aantal raadsinformatieleveranciers deel aan het platform, zoals BCT, Notubiz, GemeenteOplossingen, iBabs en SIM Groep.

De gemeenschap werkt in een open community aan het verbeteren van de onderlinge informatiestructuren ten behoeve van de raadsleden, burgers en media. Platform Open Raadsinformatie wil de barrières slechten en problemen voor transparantie oplossen. Het doel is een beweging van onderop te vormen. Begin volgend jaar zal een tweede bijeenkomst worden gepland in het noorden van het land, gevolgd door een derde conferentie in het zuiden.

Kijk voor meer informatie op www.platformopenraadsinformatie.nl