Eerste jaarcijfers bomenkap en herplant in Westland bekend

Gemeente Westland/ Westlanders.nu

Westland 19.03.2019 - Gemeente Westland heeft op verzoek van Westlanders.nu voor het eerst haar jaarcijfers gepubliceerd over de bomenkap en herplant in de gemeente.

Daaruit is gebleken dat in 2018 er zo’n 100 bomen zijn bijgekomen in het Westland. De cijfers per dorskern zien er als volgt uit;

Een kleine aanvulling op het kappen.

Voor de kapaanvraag van elke gemeenteboom wordt door de gemeente een onderbouwing geschreven waarin, in woord en beeld, omschreven staat wat de reden van kap is. Deze onderbouwing wordt bij elke kapaanvraag toegevoegd en dat ligt voor de burger ter inzage gedurende de bezwarentermijn.

Bij reconstructies komt vaak naar voren dat, met de huidige kennis over bomen, de groeiplaatsruimte van de bestaande bomen (bovengronds en ondergronds) onvoldoende was om uit te groeien tot de afmetingen die de bomen op dat moment hebben. Dit heeft allerlei problemen tot gevolg gehad. Te denken valt aan overhangende takken (schaduw) in particuliere tuinen en als de boom tegen de erfgrens staat is wortelopdruk van verhardingen en bijgebouwen ook een vaak gehoorde klacht. Met de kennis van nu wordt de groeiplaatsruimte van elke boom, zowel bovengronds als ondergronds, meegenomen in de afwegingen van een nieuw inrichtingsplan.

Cantatedienst met cantate 106 van Bach op 4 november

Voor bijzondere projecten, zoals het Wilhelminaplein & het Havenplein in Naaldwijk en het Marktplein in ’s Gravenzande, is gekozen voor een zwaardere plantmaat voor de nieuw te planten bomen. Standaard worden er bomen geplant met een stamomtrek van 18-20cm, maar op de pleinen zijn bomen geplant met een stamomtrek van 20-25cm. Dit om die pleinen direct meer aangezicht te geven.

Bij de aanplant van heesters, wordt rekening gehouden bij de soort keuze van heesters voor bijen, hier is ook een deel van het maaibeleid op afgesteld en worden er bloemmengsels gezaaid en bollen mengsels aangebracht in de kernen.