Elektriciteit uit kolen bijna verdubbeld

CBS

Nederland 08.12.2021 - Een opmerkelijk bericht van het CBS; de productie van elektriciteit uit kolen was in het derde kwartaal van dit jaar 96% hoger vergeleken met een jaar eerder.


De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen liet tegelijkertijd met 31% ook een toename zien. De productie van elektriciteit uit aardgas daalde in het derde kwartaal met 49%. Door meer invoer en minder uitvoer van elektriciteit lag het invoersaldo 4,5 miljard kWh hoger. 

De netto elektriciteitsproductie in het derde kwartaal van 2021 lag 4,8 miljard kWh (15%) lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder en bedroeg in totaal 26,4 miljard kWh. Elektriciteitsproductie uit kolen steeg tegelijkertijd met 96% naar 4,5 miljard kWh. Dit is boven het Europese gemiddelde van ongeveer 13%.

In het derde kwartaal van dit jaar werd vergeleken met een jaar eerder 31% meer elektriciteit geproduceerd met hernieuwbare bronnen, zoals zon (+36%), wind (+25%) en biomassa (+29%). In totaal produceerde ons land in het derde kwartaal 10,0 miljard kWh aan elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Zowel bij zon als wind wordt de toename met name veroorzaakt door meer capaciteit, bijvoorbeeld door het windpark op zee bij Borssele dat sinds eind vorig jaar volledig operationeel is.

Meer import goedkopere elektriciteit uit kolen- en kerncentrales
De invoer van elektriciteit is het derde kwartaal van 2021 met 66% gestegen naar 6,1 miljard kWh. De uitvoer daalde tegelijkertijd met 32% naar 4,5 miljard kWh. Hierdoor nam het invoersaldo met 4,5 miljard kWh toe tot 1,6 miljard kWh. Met name de invoer uit België (1,1 miljard kWh) en Duitsland (1,4 miljard kWh) liet een stijging zien. Hierdoor is Nederland per saldo een netto-importeur in tegenstelling tot dezelfde periode van vorig jaar toen er sprake was van een uitvoersaldo van bijna 3,0 miljard kWh.

De invoer is hoofdzakelijk gestegen door een overschot aan relatief goedkopere elektriciteit door toegenomen productie uit Franse, Belgische en Duitse kerncentrales. Daarnaast hebben deze landen ook meer elektriciteit geproduceerd uit kolen. In heel Europa is relatief meer elektriciteit geproduceerd met kernenergie en kolen dan uit aardgas.

De uitvoer van elektriciteit naar met name Duitsland (1,8 miljard kWh) en België (0,8 miljard kWh) nam het derde kwartaal af. Daarentegen steeg de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk met 0,8 miljard kWh mede door een lagere Britse productie uit windmolens en storingen bij Britse kerncentrales.

Reacties (4 reacties geplaatst)

Tja hoe kortzichtig is deze regering, eerst allemaal van ons schone gas af.
Dan rendabele kolencentrale sluiten kosten voor de burger 212.000.000 euro.
Laat deze centrale open, en bouw in de resterende tijd van deze centrale, een THORIUM centrale.
We gaan het niet redden met alleen zon en wind !
Ik zeg massa’s kerncentrales! Bouwen, de wederopbouw is begonnen.
Zon,wind en biomassa energie leveren nog geen 10% aan onze dagelijkse energie behoefte.
Als we straks ook geen energie meer mogen opwekken met kolen of gas dan zijn we overgeleverd aan Franse kernenergie, je zult begrijpen wat dit met de energieprijzen gaat doen,zij bepalen dan de prijs.
We moeten toch van het gas af autorijden koken huis verwarmen alles op stroom een kind begrijpt dat wij dit nooit allemaal zelf kunnen opwekken dus dan maar vuile stroom importeren maar het word wel schoner in nederland schone schijn

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.