EU wil meer duurzame gewasbescherming

Rijksoverheid

Westlanden 28.06.2016 - Europese landbouwministers hebben unaniem hun steun uitgesproken voor een implementatieplan dat het verduurzamen van gewasbescherming

moet versnellen. Het plan, ingebracht door Nederland, moet het aanbod en gebruik van laag-risicomiddelen en andere alternatieven in de EU vergroten en daarmee duurzame gewasbescherming bevorderen. Dit draagt bij een het verduurzamen van de land en- tuinbouw in Europa. Tijdens de EU Landbouw- en Visserijraad in Brussel hebben de ministers besloten direct met de uitvoering van het plan te starten.

Resultaten 311 inspecties SWZ in de tuinbouw

Staatssecretaris Van Dam: “De manier waarop ons eten wordt geproduceerd moet natuurlijker, dus met minder gif. Dat kan door meer gewasbeschermingsmiddelen op de markt te introduceren die duurzaam zijn en door de innovatie van dergelijke middelen te versnellen. Het vandaag aangenomen plan gaat daar een belangrijke bijdrage aan leveren.”

Het implementatieplan is ingebracht en tot stand gekomen onder het Nederlandse voorzitterschap. Experts uit 19 lidstaten hebben aan het plan gewerkt, in samenwerking met de Europese Commissie en de European Food Safety Authority (EFSA). Het plan bevat onder meer acties om de beoordelingsprocedures voor laag-risicostoffen en -middelen te versnellen. Dit moet zorgen voor meer aanbod van deze middelen op de markt.

Een longlist met reeds goedgekeurde stoffen helpt boeren en tuinders om de juiste keuze in gewasbescherming te maken. Verder komen er EU-trainingsprogramma’s en een online expertiseplatform om informatiedeling tussen lidstaten te verbeteren. In Nederland ligt de uitvoering van het plan in handen van het Ministerie van Economische Zaken en het College voor de toelating van Gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb).