Europese aanbesteding luidt volgende fase Trias in

Geplaatst door Westlanders.nu op 27/01/2016 20:25 - Gewijzigd op 27/01/2016 20:37

Westland 27.01.2016 - Op 18 januari 2016 is de Europese aanbesteding van de booractiviteiten voor Trias Westland gepubliceerd op Tenderned.

De aanbesteding omvat alle activiteiten met betrekking tot het maken van het geothermisch doublet. De bovengrondse installaties en de warmte-infrastructuur worden apart in de markt gezet. Twee van de drie initiatiefnemers achter Trias Westland zijn bedrijven met publieke aandeelhouders die gebonden zijn aan de aanbestedingswet.

Dit betekent voor Trias Westland dat de grote opdrachten Europees aanbesteed moeten worden. Zo krijgen Europese marktpartijen gelijke kansen om het project gegund te krijgen.

De aanbestedingsprocedure bestaat uit twee fasen. Er wordt gestart met een selectiefase. In deze fase kunnen geïnteresseerde partijen zich aanmelden. Uit deze partijen wordt een selectie gemaakt op basis van vooraf vastgelegde criteria.De beste partijen gaan vervolgens door naar de inschrijffase. In die fase krijgen ze alle documentatie om een aanbieding te kunnen doen. De hele procedure duurt tot de zomer 2016.

Aardwarmteprojecten belangrijk voor reductie CO2-uitstoot in Westland

Kennisdeling van cruciaal belang bij geothermie

“Aardwarmte zorgt voor een extra element in de totale energiemix van elek-triciteit, gas, warmte en CO2.” Die ener-giemix vindt ook buiten het telen plaats. Kennisdeling van de verschillende par-tijen in het project is cruciaal. “Daarom geloof ik ook in Trias Westland. Er zitten grote, betrouwbare ondernemingen bij en er wordt goed geluisterd naar de tuinbouw. Aan het woord is Kees Stijger, een van de deelnemers aan Trias Westland. Het hele interview met Kees vind je op www.triaswestland.nl.

Contracten en overeenkomsten

De glastuinbouwondernemers die eerder een intentieverklaring tekenden om te participeren in het project, hebben medio december de overeenkomsten met betrekking tot deelname ontvangen. Deze overeenkomsten hebben betrekking op de warmteafname gedurende minimaal 15 jaar en het eigenaarschap van het project via een coöperatie. De komende weken worden gebruikt om de bedrijven te ondersteunen bij hun besluitvorming over deelname.

Status project

Het technisch ontwerp van het doublet is gereed. Aan het ontwerp van de bovengrondse installaties wordt op dit moment de laatste hand gelegd en zal in maart worden opgeleverd. Ook de tracéstudies voor het warmtenet zijn gereed en worden in detail uitgewerkt op basis van de getekende overeenkomsten door de deelnemers.

Parallel aan de technische uitwerking wordt de besluitvorming bij de initiatiefnemers voorbereid en worden er intensieve gesprekken gevoerd met twee banken die de intentie hebben uitgesproken om het project te financieren.

Na afronding van de Europese Aanbesteding kan snel financial close worden bereikt waarna de realisatie gestart kan worden. Eerste prioriteit is dan het bestellen van materialen en verder inrichten van de boorlocatie. Op basis van de huidige informatie is de verwachting dat eind 2016 daadwerkelijk begonnen kan worden met boren.