Evaluatie van De Westlandse Zoom

Gemeente Westland

Westland 25.07.2014 - Uit de evaluatie van De Westlandse Zoom – inclusief de Haagse gebieden Vroondaal en Uithofslaan en omgeving -...

is gebleken dat louter bouwen in het dure segment, onder andere voor expats, niet de juiste insteek is geweest. Met andere woorden, het aanbod sloot niet aan op de vraag. Daarom hebben de gemeente Den Haag en het college van burgemeester en wethouders van Westland besloten het convenant over De Westlandse Zoom te beëindigen. In september buigt de gemeenteraad van Westland zich nog hierover. Het opzeggen van de overeenkomst heeft geen effect op de realisatie van de al eerder bijgestelde plannen in De Westlandse Zoom.

Potentiële locatie voor familiecamping

Wat in de afgelopen jaren is gebouwd, is van hoge kwaliteit, precies zoals beoogd. In De Gouw in Kwintsheul is een groene en waterrijke woonbuurt ontstaan met riante vrijstaande en geschakelde villa’s, die bijna allemaal aan doorgaand vaarwater liggen. In De Duinen in Monster is oorspronkelijk duingebied in ere hersteld en krijgt landschappelijk wonen aan de kust een geheel eigen dimensie. Ook bij de woningen in De Kreken en Het Dorp in Poeldijk liet het Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom (OBWZ) zich niet verleiden tot afdingen op kwaliteit.

Gevarieerd aanbod

Door het ontbinden van de afspraken met Den Haag komen deze bijzondere locaties nu op de markt  voor iedereen, dus ook voor Westlandse woningzoekenden. Momenteel werkt OBWZ hard aan het herzien van de bestemmingsplannen voor de gebieden die nog niet in ontwikkeling zijn, om een zo gevarieerd mogelijk woningaanbod mogelijk te maken. Zodra de procedures zijn afgerond (medio 2015) zal OBWZ snel van start kunnen gaan met het bouwen van woningen van groot tot klein, van gestapeld tot vrijstaand voor zowel koop als huur.