Extra maaien en onkruidbestrijding in Westland

Gemeente Westland

 

Westland 23.07.2014 - De gemeente Westland gaat vanaf deze week extra maaiwerkzaamheden uitvoeren en onkruid op trottoirs en wegen verwijderen.

Eerst worden de entrees van de gemeente aangepakt, gevolgd door achtereenvolgens de centrumgebieden, doorgaande wegen en zichtpunten in de woonwijken. De werkzaamheden zijn naar verwachting in week 40 afgerond.

Bezuinigingen op het beheer en onderhoud van de buitenruimte hebben ertoe geleid dat de kwaliteit van de leefomgeving is afgenomen. Vorig jaar waren de effecten door de lange winter en slechte zomer beperkt, maar door de relatief hoge temperaturen en grote hoeveelheid neerslag groeien het gras en onkruid dit jaar weelderig.

Meer aandacht voor groen Het lange gras en onkruid zijn verantwoordelijk wethouder Bram Meijer (openbare ruimte) een doorn in het oog. “De bezuinigingen op de buitenruimte maakten deel uit van het bezuinigingspakket dat de gemeenteraad in november 2012 heeft vastgesteld bij de begroting 2013-2016.

Wij hebben de bezuinigingen heroverwogen en willen vanaf het jaar 2015 meer aandacht voor het groen in onze gemeente”, aldus de wethouder. “De extra werkzaamheden die vanaf deze week worden uitgevoerd vloeien voort uit een motie van Gemeentebelang Westland, Westland Verstandig, VVD Westland en CU-SGP Westland. Zij zullen ertoe leiden dat de kwaliteit van de leefomgeving een impuls krijgt.”

Nieuwe beheerplannen Het terugdraaien van een deel van de bezuinigingen op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt geëffectueerd in de nieuwe beheerplannen van de gemeente, die in 2015 gereed zijn. Foto archief)