Extreem hoge respons enquête evenementenbeleid

Gemeente Westland

's-Gravenzande 12.03.2018 - Ruim tweehonderd inwoners zijn maandagavond 12 maart naar De Kiem in ‘s-Gravenzande gekomen om de uitkomst van de evenementen

enquête te vernemen en om er over te praten. De betrokkenheid van Westlanders bij hun evenementen is groot.

Dat laat ook de eerder uitgezette enquête over dit onderwerp zien: maar liefst 6155 Westlanders vulden de vragenlijst in. Opvallend was de grote deelname van jongeren, maar ook ondernemers en ouderen hebben meegedaan.

Burgemeester Van Ardenne opende de avond dan ook met waardering voor de grote betrokkenheid van inwoners. “De evenementen en feesten in Westland zijn een belangrijk onderdeel van de Westlandse identiteit en zijn van en voor alle inwoners. Daarom is het nodig om niet alleen vanuit de gemeente de regels tegen het licht te houden, maar samen met u als inwoners te komen tot een breed gedragen evenementenbeleid. Dan hebben we regels om zaken als veiligheid en overlast te beperken, maar vooral om te zorgen dat een feest voor iedereen een feest blijft.”

Met name onderwerpen als alcohol, duur en eindtijden van evenementen leveren verschillen van mening op. Daar is dan ook nader op ingegaan tijdens vraaggesprekken met onder meer jongeren, horecaondernemers, omwonenden en andere belangstellenden uit de verschillende doelgroepen. Ruim 60% van de respondenten bevestigde de wens voor een apart evenemententerrein in Westland. Naar de mogelijkheden hiervan wordt nader onderzoek gedaan.

Na deze eerste avond volgt nog een tweede bijeenkomst in april om verder te praten over de denkrichtingen voor een nieuw evenementenbeleid. De verwachting is dat de gemeenteraad in het najaar het evenementenbeleid voor 2019 kan vaststellen.

De uitgebreide uitslag van de enquête, zoals die is ingevuld door inwoners, ondernemers en organisatoren staat op www.gemeentewestland.nl/evenementen