Fors minder geld voor groen door bezuinigingen Midden-Delfland 

Gemeente Midden Delfland

Midden Delfland 19.09.2019 – 'Gemeente Midden-Delfland moet flink bezuinigen. Oorzaak daarvan is een forse kostenstijging door de toename van (zorg)taken,

landelijke loonafspraken en de omgevingswet.' Dat heeft de gemeente donderdagmiddag bekend gemaakt.

'Achterblijvende inkomsten vanuit het Rijk veroorzaken een tekort van 2,2 miljoen euro. Dat vraagt om scherpe keuzes. Het college kiest ervoor te blijven investeren in de kern van Midden-Delfland. De budgetten voor wonen, landschap en onderwijs blijven daarom overeind. Ook de lastenverzwaring voor inwoners blijft beperkt. Desondanks zijn er op andere gebieden ingrepen nodig die iedereen gaat merken.  

Oog op de toekomst
Het college concentreert zich op de opgaven die van wezenlijk belang zijn voor de toekomst van Midden-Delfland. De ambitie om 700 nieuwe woningen te bouwen voor jong en oud blijft overeind. De basisscholen krijgen ook de komende jaren extra geld. Er blijft ruim aandacht voor behoud en versterking van het landschap van Midden-Delfland, voor de eigen inwoners én de inwoners van de omliggende steden. Boeren en tuinders krijgen ondersteuning bij duurzame bedrijfsontwikkeling en de verkoop van hun streekproducten. Voor inwoners is er betaalbare zorg op maat.     

Waar bezuinigen we op?
Op alle andere gebieden moet worden bezuinigd. Het verder doorvoeren van de efficiëntiemaatregelen in de (jeugd)zorg levert extra besparingen op. Het college stelt daarnaast voor om onder andere te bezuinigen op de subsidies voor kunst & cultuur en op voorzieningen zoals de bibliotheek en ouderenwerk. In de dorpen komt fors minder geld beschikbaar voor de vervanging van bomen en de herinrichting van plantsoenen.  

Beperkte lastenverhoging
Het college ontziet inwoners zoveel mogelijk. De meeste tarieven blijven daarom gelijk. Wel is het college genoodzaakt de raad voor te stellen om de tarieven voor afvalstoffenheffing en leges in beperkte mate te verhogen. Dit is nodig om de kosten voor deze voorzieningen te dekken. De OZB-tarieven blijven gelijk, maar de aanslag stijgt wel met de waardeontwikkeling van het onroerend goed (WOZ). 

Hoe vangen we het tekort op?
Het college dekt tekorten liever niet vanuit de Algemene Reserve. Deze spaarpot is bestemd voor incidentele uitgaven. Veel bezuinigingsmaatregelen kunnen pas in de loop van 2020 worden uitgevoerd. Daarom is er in 2020 een eenmalig tekort van € 5,5 ton. Het college stelt de gemeenteraad voor om dit bedrag eenmalig aan de Algemene Reserve te onttrekken. De voorgestelde bezuinigingen zorgen ervoor dat er vanaf 2021 geld overblijft. Dat bedrag voegt de gemeente toe aan de Algemene Reserve, zodat deze op peil blijft.  

Op dinsdag 12 november bespreken het college en de gemeenteraad de begroting tijdens een openbare raadsvergadering.'