Gaat VNO-NCW voorbij aan belangen eigen achterban?”

Geplaatst door Westlanders.nu op 16/02/2013 18:08 - Gewijzigd op 16/02/2013 18:44

Westland 16.02.2013 - Met verbazing heeft VVD Westland kennis genomen van het door VNO-NCW Westland-Delfland uitgestuurde bericht waarin men expliciet afstand neemt  

van een enkele dagen eerder door VVD Westland verstuurd persbericht waarin, naar de mening van VVD Westland, gezamenlijke standpunten werden opgevoerd.

VVD Westland fractievoorzitter Bart Waasdorp: “Wij hebben een ontspannen overleg gehad tussen bestuur en fractie van VVD Westland enerzijds en het bestuur van VNO-NCW Westland-Delfland anderzijds. Tijdens dit overleg werd duidelijk dat er veel gezamenlijke standpunten zijn om het ondernemersklimaat in Westland te verbeteren. De ideeën van beide partijen waren helder en enkel zaken waar wij het duidelijk over eens waren zijn in ons eerdere persbericht terecht gekomen.”

De fractievoorzitter van VVD Westland begrijpt niet waarom VNO-NCW in hun bericht expliciet afstand neemt van de inhoud van het eerder verstuurde persbericht en daarmee van de daarin gestelde standpunten. VVD Westland vraagt zich of VNO-NCW hiermee niet voorbij gaat aan de belangen van de eigen achterban.

 Waasdorp: “Vraag 100 Westlandse ondernemers of ze het een goed idee vinden dat de gemeente meer inzet toont bij het verbeteren van het vestigingsklimaat voor tuinbouwbedrijven en minimaal 99 zullen het er mee eens zijn. Die zelfde ondernemers zullen beamen dat het belangrijk is dat het wegennet in het Westland wordt verbeterd en dat het bedrijfsleven een stem krijgt in de aanstaande Vervoersautoriteit. Het is onbegrijpelijk dat werkgevers- en ondernemersvereniging VNO-NCW hier zo duidelijk afstand van neemt. Zij zouden hun achterban een beter dienst bewijzen door het te omarmen.”

VVD Westland steekt op één vlak hand in eigen boezem: het uitgegeven persbericht had vooraf met VNO-NCW moeten worden afgestemd. De reactie van VNO-NCW vindt VVD Westland echter jammer, omdat beide organisatie hetzelfde belang hebben, namelijk een economisch gezond Westland.