Gaten bij geluidswal Wippolderlaan

Geplaatst door Westlanders.nu op 14/05/2013 04:44 - Gewijzigd op 13/12/1901 21:05

Wateringen 14.05.2013 - Als afscheiding met de Wippolderlaan en de bebouwing in Wateringen is een aardenwal opgetrokken als geluidwal tegen het verkeersgeluid.Bovenop de aardengeluidwal staat ook nog een houten geluidscherm.

Echter tussen aardenwal en houten scherm komt steeds meer ruimte te zitten omdat de aarde in de loop der tijden is ingezakt. Hierdoor is de functie van het houten geluidscherm nagenoeg verdwenen daar het geluid nu door de opening heen kan. Het gevolg is meer geluid en meer geluidoverlast dan ten tijde van de aanleg van het totale geluidscherm (dit nog naast het toenemende verkeer).

 Onze vragen:

  1. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de totale geluidwal met scherm? Provincie Zuid Holland  of de gemeente Westland?
  2. Is het mogelijk om op korte termijn de opening tussen aardengeluidwal en houten scherm dicht te maken met het aanvullen van grond (of een andere maatregel anders dan het weghalen van het houten scherm)?

Onderwerp 2: Parkeerplaats de Banken

Vorig jaar zijn er mooie plannen gepresenteerd aan de gemeenteraadsleden over het opknappen van parkeerplaats de Banken in de duinen. Met financiële middelen van de Provincie  zou die gerealiseerd worden. Inmiddels hebben wij begrepen dat helaas de provincie zich heeft teruggetrokken uit dit project.

Als fractie van CDA-Westland zijn wij benieuwd wat nu de plannen gaan worden voor deze strandopgang in ’s-Gravenzande. Met andere woorden: wat is er misgegaan en wat kan er nog verwezenlijkt worden van alle plannen?

Met vriendelijk groet,

Jan van Rossum

Namens CDA-Westland