GBW stelt vragen over tumult bij zorginstelling

Geplaatst door Westlanders.nu op 21/01/2013 11:46 - Gewijzigd op 21/01/2013 11:52

Westland 21.01.2013 - Het artikel in het AD Westland van 19 januari 2013 over zorginstelling Pieter van Foreest doet alarmbellen rinkelen bij GemeenteBelang Westland.

Hoewel de gemeenteraad zich niet dient te bemoeien met de organisatie en de bedrijfsvoering bij zorginstelling Pieter van Foreest, heeft de raad zich echter  wel  uitgesproken over de kwaliteit van de zorg die tenminste geboden moet worden aan onze ouderen. Ook in 2010 hebben de problemen bij Pieter van Foreest geleid tot een intensief   contact tussen raad en zorginstelling omdat er ook toen grote zorgen waren over de kwaliteit van de geboden zorg. Na het rapport van de inspectie van de volksgezondheid  en ingezette acties van de raad van toezicht (de verbetertrajecten) is het toezicht weer opgeheven en leek er niets meer aan de hand.


Foto Flint.nl

Echter door het krantenartikel van afgelopen zaterdag in het AD wordt een heel ander beeld geschetst en heeft GBW het idee dat we weer terug bij af zijn.

Enkele constateringen uit het onderzoek naar de werksfeer door een onafhankelijk bureau brengen het volgende naar voren:

  - dat de vz van de Rvt, de heer J Staatsen( burgemeester van Voorschoten )
    laat weten dat dit onderzoek klaar is, maar eerst intern wordt besproken
    voordat de uitkomst openbaar wordt,
-   dat medewerkers de krant zelf hebben benaderd on hun verhaal anoniem te
    doen uit angst voor ontslag,
-   dat deze medewerkers klagen over de keiharde manier van leiding geven,
-   dat de medewerkers klagen over een tekort aan kwaliteit, tekort aan
    personeel en zij moeten roeien met riemen die er kennelijk niet meer zijn,
-   dat aangeven wordt door personeel dat ze de zorg die ze zouden willen
    verlenen niet meer mogelijk is.


Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van GemeenteBelang Westland de volgende vragen: 

- Heeft de wethouder kennis van de problemen bij zorginstelling Pieter van Foreest?

- Weet de wethouder dat er een onderzoek plaats heeft gevonden en wordt zij
   van de uitkomsten van dit onderzoek op de hoogte gebracht?

- Fractie GBW is geschrokken dat de zorg kennelijk  lijdt onder de harde
werksfeer. Deelt de wethouder deze zorg?

- Is de wethouder bereid onze zorgen kenbaar maken aan de directie van deze stichting en de raad op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen en uitkomsten van het onderzoek bij deze stichting?

Verder zijn er door het Rijk  zogenaamde Agemagelden ter beschikking gesteld aan zorginstellingen om meer handen aan de bedden, dus betere zorg, te krijgen.

Uit diverse media heeft onze fractie vernomen dat veel van deze gelden voor andere doeleinden zijn gebruikt, als voorbeelden zijn genoemd managementdevelopment, trainingen en computersoftware etc. Zorgkantoren gaan nu deze onterecht gebruikte gelden terugvorderen van de zorginstellingen. Dit baart onze fractie zorgen en wij hebben dan ok de volgende vragen aan de wethouder:

-       Weet de wethouder of er in het Westland zorginstellingen zijn die gebruik hebben gemaakt van deze Agemagelden?

-       Indien een zorginstelling van deze gelden gebruikt heeft gemaakt kan de wethouder dan nagaan of deze gelden gebruikt zijn waar deze voor waren bestemd?

Namens Gemeente Belang Westland,

Willem van der Steen