Geen maximale huurverhoging bij Arcade

Arcade

Westland 06.02.2015 - Elk jaar stelt de regering vast met welk percentage de huren verhoogd mogen worden. Eind januari maakte het Ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via een circulaire de maximale huurverhoging per 1 juli 2015 bekend. Naar aanleiding van deze bekendmaking heeft het management van Arcade besloten om niet de maximale huurverhoging door te voeren voor sociale huurwoningen. Arcade verlaagt de maximaal toegestane huurverhoging voor alle inkomensgroepen met 1%. De Huurdersvereniging Westland stemde hier positief mee in.

 

Voor alle inkomensgroepen gelijk

René Lemson, directeur-bestuurder bij Arcade: ‘We zijn met het nemen van deze beslissing niet over één nacht ijs gegaan. Een verlaging als deze heeft financiële gevolgen voor ons als corporatie. Wij moeten er wel voorzorgen dat onze financiële continuïteit op termijn gewaarborgd blijft. Deze verlaging past binnen de financiële mogelijkheden van Arcade in 2015. Sinds 2013 hebben alle corporaties te maken met een zogenaamde verhuurdersheffing, die grote financiële consequenties heeft. In 2014 droegen wij € 3.876.000,- verhuurdersheffing af aan de overheid, dit is ruim € 600,- per woning. En loopt verder op tot € 900,- per woning in 2017.’

Huurachterstanden liggen lager dan het landelijk gemiddelde

Arcade realiseert zich dat de betaalbaarheid van woningen na twee jaar van maximale huurverhoging moeilijker wordt voor huurders. Maar laat weten dat zij tot nu toe nog niet gemerkt heeft dat de huurachterstanden toenemen. ‘De huurachterstand is vrij constant.’, aldus Lemson. ‘In 2014 hadden wij in het Westland 0,5% huurachterstand van de totale jaar huur. Landelijk ligt dit vele malen hoger. Het aantal huisuitzettingen was in 2014 zelfs lager dan in 2013.’ Arcade kiest ervoor het toegestane huurverhogingspercentage van het Ministerie voor alle inkomensgroepen met 1% te verminderen.

Dit betekent dat huishoudens met een inkomen tot en met € 34.229,- een huurverhoging van 1,5% (2,5% is toegestaan) krijgen, huishoudens met een inkomen boven € 34.229,- maar lager of gelijk aan € 43.786,- een huurverhoging van 2% (3% is toegestaan) en huishoudens met een inkomen boven € 43.786,- een huurverhoging van 4% (5% is toegestaan).

Huurders van Arcade ontvangen uiterlijk 1 mei een brief waarin staat welke huurverhoging voor hen van toepassing is. Op de website van Arcade zijn de percentages gepubliceerd.