Gemeente en Bouwfonds verder met Westlandse Zoom

Geplaatst door Westlanders.nu op 25/01/2013 16:19 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:10

Westland 25.01.2013 - Op 25 januari 2013 hebben de aandeelhouders Duijvestijn en Meijer namens de gemeente Westland en De Haas en Van Winsen namens Bouwfonds Ontwikkeling hun handtekening gezet onder de intentieovereenkomst De Westlandse Zoom.

Hiermee is officieel bekrachtigd dat het Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom (OBWZ) haar koers verlegt. Het woningbouwprogramma en het ontwikkelingstempo in De Westlandse Zoom zullen worden aangepast. Bouwen voor de Westlandse markt wordt het nieuwe uitgangspunt. De kwaliteiten die De Westlandse Zoom zo bijzonder maken, zoals veel groen en water en recreatieve verbindingen, blijven daarbij zoveel mogelijk overeind. Grondvest Westland zal niet langer deel uit maken van het OBWZ. De aandelen van Grondvest worden overgenomen door Bouwfonds.

Om weer meer beweging in de woningmarkt te krijgen, zal het OBWZ alle plannen in De Westlandse Zoom kritisch tegen het licht houden en daar waar nodig en mogelijk aanpassen. De vraag zal uiteindelijk bepalen wat er gebouwd wordt. Concreet betekent dit dat er op sommige locaties meer woningen worden gebouwd die voor een grotere groep mensen bereikbaar zijn.

Daar waar de gebieden een andere invulling krijgen, zullen bestemmingsplannen worden aangepast. De aangepaste bestemmingsplannen krijgen een flexibele opzet om beter te kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden. De nieuwe bestemmingsplannen maken het mogelijk om tot 2030 in totaal ca. 2.900 woningen te bouwen in De Westlandse Zoom.

Samenwerkingsovereenkomst

Nu de intentieovereenkomst is getekend zal er een herziene samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld tussen de gemeente Westland en Bouwfonds, waarin alle afspraken worden bekrachtigd. De ontwikkeling van de locaties in De Westlandse Zoom die al in aanbouw zijn en waarvoor (nog) geen nieuw bestemmingsplan nodig is, gaat intussen gewoon door. Daarnaast wordt gewerkt aan de voorbereidingen van nieuwe ontwikkelingen in de verschillende deelgebieden. Parallel daaraan worden de nieuwe bestemmingsplannen gemaakt, zodat deze zo snel mogelijk in procedure kunnen worden gebracht.