Gemeente in gesprek met verenigingen over herhuisvesting

Gemeente Westland

Westland 20.12.2014 - De gemeente gaat samen met huurders en gebruikers van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed...

aan de slag om tot een efficiënt multifunctioneel gebruik van de accommodaties te komen. Met het herhuisvesten van verenigingen steekt het college in op het beperken van het aantal accommodaties. Van de 18 gebouwen moeten er uiteindelijk 11 overblijven die onderdak bieden aan verschillende verenigingen.

Multifunctioneel

Er moet goed gekeken worden naar vraag en aanbod en de bezettingsgraad van de accommodaties. Daar moet evenwicht in komen. Een instrument hiervoor is het multifunctioneel gebruik maken van de accommodaties. Initiatieven vanuit de samenleving zijn hierbij erg belangrijk. Daarom gaat de gemeente de komende periode in gesprek met huurders en gebruikers van de accommodaties. Hiervoor worden, begin volgend jaar, diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Wethouder Peter Ouwendijk: “De gemeente Westland werkt aan een sociale gemeenschap waarbij haar accommodaties goed toegankelijk en bereikbaar zijn voor al haar burgers. Door beter af te stemmen, kunnen gebouwen door meer gebruikers worden benut. Verenigingen moedigen wij aan om zelf met ideeën te komen en met elkaar in gesprek te gaan over de herhuisvesting. Om de gevolgen van de voorgenomen ideeën in kaart te brengen gaan we begin 2015 in gesprek met de huidige gebruikers. Tijdens de bijeenkomst worden de ideeën en uitgangspunten voor het meervoudig gebruik toegelicht. De uitkomst van deze gesprekken wordt gebruikt voor de definitieve versie van het herhuisvestingsbeleid.”

Bezuinigen
De gemeente moet in 2016 € 1,- ton, in 2017 € 2,- ton en vanaf 2018 structureel € 4,- ton per jaar bezuinigen op haar maatschappelijke accommodaties. Het multifunctioneel maken van accommodaties en overbodig vastgoed verkopen, moeten bijdragen aan die bezuiniging.

 

Op termijn zullen er ook maatregelen getroffen moeten worden op het gebied van tariefharmonisering. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat in de toekomst met een kleinere vastgoedportefeuille adequaat kan worden ingespeeld op maatschappelijke behoeften. Dit laatste kan ook betekenen dat accommodaties die gemeentelijk gefinancierd zijn, zoals scholen, worden uitgebreid met niet-onderwijs gebonden activiteiten.