Gemeente; langere levensduur bomen door verbetering ondergrond

Gemeente Westland

Westland 20.10.2017 - De ruimte onder de grond voor wortels van bomen in de bebouwde omgeving is kleiner dan die voor een boom in het vrije veld.

De wortels van de boom staan hier telkens onder druk. Bijvoorbeeld omdat er wordt gegraven voor kabels en leidingen. Dit zorgt ervoor dat de conditie van bomen achteruit gaat.


Foto Kastanjeboom Kwintsheul

Groeiplaatsverbetering
Dankzij het Leefomgevingsfonds Westland is er geld vrij gekomen om o.a een aantal bomen in Westland te behouden. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan bij de twee kastanjebomen nabij het centrum in Kwintsheul. Deze kastanjebomen vertoonden symptomen van aftakeling. Onderzoek wees uit dat de conditie van de bomen afneemt, maar dat de vitaliteit nog voldoende is. Het verbeteren van de zogeheten groeiplaatsomstandigheden, verbetert de conditie en verlengt de levensduur. Naast de bomen in Kwintsheul wordt ook de levensduur van bomen aan het Vliethof in Wateringen verlengd door middel van groeiplaatsverbetering.


Paul Moerman, ecoloog bij de gemeente Westland legt in dit filmpje uit wat er is gedaan om de Kastanjebomen in Kwintsheul te behouden voor de kern.

Leefomgevingsfonds
De gemeenteraad van de gemeente Westland stelde eind februari 2017 het bestedingsvoorstel voor het Leefomgevingsfonds vast. Een groot deel van het geld uit het fonds is bestemd voor het verbeteren van het groen in de kernen. Ook wordt er extra geïnvesteerd in spelen, sporten, recreëren en ontmoeten in de openbare ruimte. Het verbeteren van het parkje Oude begraafplaats in Monster, het vergroenen van de kern Ter Heijde en de entrees van Westland, het verplaatsen van bomen in de Eikenhof en die van het Wilhelmina plein, nieuwe speeltuin bij de voormalige Wilhelminaschool zijn een aantal van de 40 projecten uit het Leefomgevingsfonds die gerealiseerd zijn of waarvan de plannen zich in een vergevorderd stadium bevinden.