Gemeente overstag door moties LPF Westland

Geplaatst door Westlanders.nu op 24/04/2013 05:10 - Gewijzigd op 24/04/2013 07:06

Westland 24.04.2013 - Dat is de uitkomst van de discussie over de herbestemming van de voormalige Bernadetteschool in Naaldwijk. Vorig jaar gaf een marktpartij al aan de voormalige school om te willen bouwen naar een woon-zorgcomplex voor vermogende ouderen.  

Het college wilde echter vorig jaar plots Kunsthuis 18, kunstenaarscollectief WIT, Muziekcentrum Westland (popmusici) en de Muziekschool in het gebouw te gaan huisvesten. Dat leidde tot de nodige discussies vorig jaar en twee weken geleden in de commissie EFO/RO.

De reactie op onze inbreng zorgde er voor dat wij voor de raadsvergadering van 23 april jl. een motie aankondigde en instuurde om te stoppen met het plan voor huisvesting van kunst- en cultuurverenigingen in het gebouw, geen investeringen tot verbouw te doen en over te gaan tot verkoop aan een geïnteresseerde marktpartij.

Op de ochtend voor de raadsvergadering ging het college al overstag en kondigde aan dit ook als zodanig uit te gaan voeren. Vanwege het feit dat er nog wel iets met de leegstand van zalen in andere gelegenheden moest worden gedaan en er vanuit de kunst- en cultuurhoek behoefte aan huisvesting blijft, diende wij een tweede motie in om hiermee aan de slag te gaan.

Deze motie werd door het college overgenomen, zodat er nu eindelijk schot in de zaak komt.

Wel heeft onze fractie in de behandeling van dit door ons geagendeerd onderwerp het ongenoegen uitgesproken over de gang van zaken en de lange tijd die het college nodig had om tot inkeer te komen en daarbij vele partijen te lang aan het lijntje te hebben gehouden. Ook waren wij over de met lichtsnelheid uitgevoerde 0-meting waarvan de conclusie was wat wij een klein jaar geleden al aangaven, namelijk dat de kosten voor renovatie en inrichting van de voormalige Bernadetteschool onevenredig hoog zou zijn en indruist tegen eerder ingezet beleid tot verkoop van gemeentelijk vastgoed.

De tweede motie die nu overgenomen is, behelst de ontstane leegstand van zalen in panden zoals de Leuningjes in Poeldijk, de Noviteit in Monster, maar ook bij overige gemeentelijk vastgoed in bijvoorbeeld ’s-Gravenzande, op te vullen met de vraag naar ruimte van de voornoemde kunst- en cultuurinstellingen. Onze fractie is uiteraard tevreden met de uitkomst van deze punten in de afgelopen raadsvergadering.

Fractie LPF-Westland